Foto: JWC/NATO

Backe oppgraderer NATO-anlegg for Forsvarsbygg

Backe skal modernisere og utvikle øvings- og treningsfasilitetene ved NATOs Joint Warfare Center (JWC) på Jåttå i Stavanger for Forsvarsbygg.

I første omgang er det snakk om en omfattende oppgradering og renovering av eksisterende bygg. Det er den lokale entreprenøren Backe som har fått tildelt kontrakten. Kontrakten har en verdi på cirka 160 millioner kroner og det vil utelukkende bli brukt lokale underentreprenører for å gjennomføre prosjektet, skriver Forsvarsbygg i en pressemelding.

Arbeidet skal etter planen være ferdig i september 2022. I tillegg planlegges det med to nye utvendige bygg, men disse er fortsatt i en planleggingsfase.

- Prosjektene vil gi våre allierte i NATO nye, funksjonelle og moderne lokaler og øke senterets kapasitet, sier prosjektleder Kjetil Rødahl i Forsvarsbygg i meldingen.

- Forsvarsbygg har kompetansen og erfaringen for å løse oppdraget på en god måte. Vi har også Prosjektil AS med oss, både på tradisjonell byggeledelse og teknisk byggeledelse, og er også glade for å ha kontraktspartner Backe med på laget, legger han til.

- Med det nye, oppgraderte fjellanlegget vil JWC kunne levere svært komplekse øvelser til NATOs kommandostruktur på en mer effektiv og strømlinjeformet måte. Jeg anser dette prosjektet som en milepæl for JWC, da det vil gjøre oss bedre egnet til å levere øvelser og samtidig gjøre NATO bedre.Det viser også Norges fremragende støtte og samarbeid med NATO og JWC. Arbeidet med fjellanlegget er allerede pågående, og neste steg for oss vil være å kunne ta det i bruk. Det er noe både jeg og staben min ser frem til, sier sjef JWC, Jan C. Kaack i pressemeldingen.

Ombyggingen skal foregå samtidig med at JWC er i full drift, noe som stiller strenge krav til god samhandling og dialog underveis.