Omsetningen endte på 3,3 milliarder i 2014.

BackeGruppen med resultatvekst i 2014

Entreprenør- og eiendomsutviklingskonsernet BackeGruppen fortsetter den positive resultatutviklingen. Regnskapene viser en økning i resultat før skatt fra 91 millioner i 2013 til 123 millioner i 2014.

- I 2014 hadde vi en positiv resultatutvikling både for entreprenør-og prosjektutviklingsvirksomheten. Vi ser at flere av grepene vi har gjort de siste årene gir resultater, sier konsernsjef i BackeGruppen Eirik Gjelsvik.

Konsernsjef Eirik Gjelsvik er fornøyd med utviklingen.

Omsetningen var på 3,30 milliarder i 2014, en marginal nedgang fra 3,38 milliarder i 2013.

- BackeGruppen hadde også det laveste sykefraværet i konsernets historie med et fravær på 4,91 %, og med et H-tall på 4,7. Vårt systematiske fokus på HMS over mange år har gitt resultater, fortsetter Gjelsvik.

Mange utmerkelser
- Vi er opptatt av å levere kvalitet i alle prosjektene vi jobber med, og vi er ekstra stolte over å ha fått flere utmerkelser for prosjektene våre i 2014, sier Gjelsvik.

Prosjekter fra BackeGruppens entreprenørselskaper fikk totalt to nominasjoner i «Årets bygg» som kåres av Byggeindustrien. Prosjekt Almenningtråkket på Gran fikk i tillegg prisen for «Årets trebygg».

Prosjektutvikleren Backe Prosjekt har også sterke resultater å vise til. Prosjekt Thorshovdalen er nominert til Statens byggeskikkspris, i tillegg til at Backe Prosjekt for fjerde gang ble kåret til boligutvikleren med de mest tilfredse kundene av Prognosesenteret. Årets pris delte de med JM og NCC.

- Dette er viktige priser for oss, og viser at vi leverer høy kvalitet innen flere av våre tjenesteområder, fortsetter Gjelsvik.

Satser videre på OPS
- Ordrereserven for BackeGruppen er på 3,1 mrd. kroner og gir et godt grunnlag for videre vekst i 2015. Vi ser at det fremdeles er stor etterspørsel etter boliger og offentlige bygg. Vi vil også satse videre på OPS-prosjekter, og skal fortsette å være en av de ledende aktørene innen dette segmentet også i årene som kommer, avslutter Gjelsvik