En stolt gjeng fra Backe Entreprenør kunne vise frem den rykende ferske ISO 45001-sertifiseringen på HMS-konferansen. Fra venstre direktør bærekraft Tom Ivar Myhre, Thomas Langvasslien, Kjell Bjørnbet, Tom Henry Aardalen, Hanne Wermskog, Eddie Linder, Kenneth Olderøien, Odd Arne Hermansen, Tormod Gressum og administerende direktør Asle Randen i Backe Entreprenør.

Backe Entreprenør sertifisert for ISO 45001

Med en rykende fersk ISO 45001-sertifisering deltok Backe Entreprenør med en stor delegasjon på årets HMS-konferanse på Lillestrøm.

Sertifiseringen er en internasjonal standard for krav til ledelsessystemer for arbeidsmiljø og overtar etter 18001, som også er mye brukt i Norge. Backe Entreprenør mottok det synlige beviset fra DNV GL i forrige uke, og det var en stolt direktør for bærekraft Tom Ivar Myhre som delte æren med sine ansatte.

– Prosessen i Backe har vært kjennetegnet av stor entusiasme og god forankring. Vi har jobbet systematisk med HMS og arbeidsmiljø i en årrekke, og sertifiseringen til ISO 45001 er et bevis på det gode arbeidet som er nedlagt over lang tid i selskapene våre, der våre hovedverneombud og HMS-ledere har vært aktive i forbedringsarbeidet, sier Myhre til Byggeindustrien.

Han er ikke sen om å gi æren til alle ansatte som jobber ute i prosjektene.

– Dette er absolutt deres fortjeneste. Alle arbeidstakere, ledere, verneombud og HMS-ansvarlige som sørger for at alle kommer hele hjem fra jobb er de som har sørget for at vi har greid å oppnå denne sertifiseringen, sier Myhre.

Instrument til forbedring

Også administrerende direktør Asle Randen i Backe er naturlig nok også stolt over den ferske ISO-sertifiseringen.

– Det er et kvalitetsstempel, men samtidig er det viktigste er at vi har fått et instrument til ytterligere å forbedre oss. Det å ha noen eksterne som kikker oss i kortene og påser at vi gjør det vi skal når det kommer til HMS og arbeidsmiljø, og som bidrar til at vi utvikler oss og gjør ting enda bedre, sier Randen.

Myhre legger til at de har hatt en krevende revisor gjennom hele sertifisering prosessen:

– Ja, han har pustet oss i nakken, men det er vi glad for ettersom revisor har funnet områder hvor vi har kunnet få til ytterligere forbedring. Selve utgangspunktet for det å starte arbeidet med sertifisering er jo å bidra til kontinuerlig forbedring for å nå målene våre.

Han legger til at det er gledelig at organisasjonen egentlig ikke gjør så mye annet enn det de gjør til daglig i forhold til HMS og arbeidsmiljø.

– Vi har ikke måttet ty til skippertak eller å «pynte» byggeplassene for å oppnå denne sertifiseringen. Det er en videreføring av det arbeidet vi gjør hver dag og som er bygget opp gjennom flere år.

Både Myhre og Randen er klare på at ISO 45001 også vil være bra for business.

– Vi ser at kundene våre stiller krav til at vi har system på HMS-arbeidet vårt. To dager etter at vi mottok sertifikatet, var det fire av våre datterselskaper som etterspurte eget sertifikat til å bruke i tilbudsprosess. Det underbygger inntrykket av det blir en stadig større bevisstgjøring også blant kundene på disse områdene og at det vil være med på å øke vår konkurransekraft.