- Avviklingen vil skje suksessivt ved at selskapet gjennomfører og fullfører løpende kontraktsforpliktelser, blant annet gjennom ferdigstillelse av en rekke byggeprosjekter, sier styreleder Sven Chr. Ulvatne i Backe Forny.

Backe Entreprenør avvikler Backe Forny

Eierne av Backe Forny AS, Backe Entreprenør AS, har vedtatt å avvikle driften i Backe Forny.

Backe Forny ble etablert i 2012 og har gjennomført flere rehabiliteringsprosjekter i Osloregionen, blant annet Backes eget hovedkvarter på Lysaker. Selskapet har siden oppstart hatt sviktende inntjening og har måttet ta større økonomiske tap.

- Det vil ikke bli foretatt oppsigelser som umiddelbar følge av beslutningen. Avviklingen vil skje suksessivt ved at selskapet gjennomfører og fullfører løpende kontraktsforpliktelser, blant annet gjennom ferdigstillelse av en rekke byggeprosjekter, sier styreleder Sven Chr. Ulvatne i Backe Forny.

Han forteller videre at morselskapet innestår for disse kontraktene og andre forpliktelser selskapet har mot kunder, underentreprenører og leverandører.

Avviklingen av driften i selskapet antas å være fullført senest 31.12.17.