Illustrasjon: Nordr/Nye Lilleby
Illustrasjon: Nordr/Nye Lilleby

Backe bygger for Nordr i Trondheim

Backe har inngått avtale med Lilleby Eiendom AS om bygging av prosjektet Ståltaugen 1 og 2 på Lilleby i Trondheim.

Lilleby Eiendom AS eies 50 prosent av Nordr Norge AS og 50 prosent av øvrige eiere, og det er Nordr som ivaretar byggherrerollen. Prosjektet er tegnet av Voll arkitekter og inngår i en større utbygging i området.

Byggestart er planlagt til mai 2022 etter at bygningsrådet i Trondheim nylig ga dispensasjon fra kravet om tilstrekkelig skolekapasitet, skriver entreprenøren i en pressemelding.

Det skal bygges to lavblokker på 4 etasjer som har 36 enheter hver. Blokkene bygges med cirka 1.500 kvadratmeter BRAS hver, og inneholder 2- og 3-roms leiligheter med en snittstørrelse på 42 kvadratmeter. Blokkene etableres over felles parkerings- og bodkjeller.

Kontrakten er en totalentreprise med kontraktssum på cirka 170 millioner kroner inkludert merverdiavgift.