Baard Schumann i Selvaag Bolig.

Baard Schumann gjenvalgt som styreleder i Boligprodusentene

På Boligprodusentenes generalforsamling 25. april ble det valg nytt styre. Baard Schumann, Selvaag Bolig ASA, ble gjenvalgt som styreleder.

Styret ble valgt for ett år og består av:

Styreleder Baard Schumann Selvaag Bolig ASA
Nestleder Dag Runar Båtvik Norgeshus AS
Styremedlem Rune Hatlestad Jadarhus Gruppen AS
Styremedlem Mikkel Sandvik Mestergruppen AS
Styremedlem Anita Nysæther Kristiansen Backer Bolig AS
Styremedlem Benth A. Eik Block Watne AS
Styremedlem Audun Skattebo Tinde Hytter AS
Varamedlem Roar Munkhaugen Heimdal Bolig AS
Varamedlem Martin Asp JM Norge AS
Varamedlem Mari Skjærstad Boligpartner AS
Varamedlem Torstein Fjogstad Fjogstad Hus AS Varamedlem Oddvar Haugen BEIAS gruppen AS