Baard Schumann satser sammen med Union. Arkivfoto: Svanhild Blakstad

Baard Schumann satser sammen med Union. Arkivfoto: Svanhild Blakstad

Baard Schumann blir daglig leder i boligutviklingsfond

Union starter nå en boligfondsatsning i samarbeid med Baard Schumann. Partene oppretter sammen et forvaltningsselskap hvor Schumann blir daglig leder. Fondet skal fokusere på boligutvikling i og rundt de største byene i Skandinavia.

– Union har de senere årene opplevd stor interesse rundt sin portefølje av eiendomsfond i markedet for næringseiendom. Nå anses tiden moden for å utvide fondsstrategien med et eget fond for boligutvikling. Det nye boligutviklingsfondet skal hente inn 2,5 milliarder kroner til investering i boligutvikling, i og rundt de største byene i Skandinavia. Fondet vil gjøre investeringer alene og søke samarbeid med finansielle partnere og andre eiendomsaktører, heter det i en pressemelding fra partene.

– Union har bygget seg opp til å bli et av Norges ledende selskap og en komplett leverandør innen megling, rådgivning og kapitalforvaltning i næringseiendom. De urolige markedene byr på mange gode investeringsmuligheter i årene som kommer. Spisskompetansen Union har, og erfaringen med aktiv forvaltning, vil være viktigere enn noen gang. Vi har over tid sett på muligheten for å etablere oss innen bolig, og tidspunktet for å etablere et lettbent og fleksibelt boligutviklingsfond er nå svært god. Vi skal bruke bredden i vår eiendomskompetanse til å skape verdier, sier Endre Folge, CEO i Union Gruppen i meldingen.

Baard Schumann blir daglig leder i det nye forvaltningsselskapet.

– Sammen med teamet i Union skal han bygge videre på sin erfaring fra over 20 år som konsernsjef i store boligutviklere som Selvaag Bolig og Nordr. Schumann var sentral i børsnoteringen av Selvaag Bolig i 2012, og de seks påfølgende årene leverte selskapet en årlig avkastning på 18 prosent til investorene, heter det i meldingen.

– Basert på Unions unike plattform innen eiendom, ser jeg frem til å kunne realisere min ambisjon om å bygge et kraftfullt selskap som kombinerer kapitalforvaltning og boligutvikling for å optimalisere portefølje og verdiutvikling. Jeg er stolt av å kunne gjøre dette sammen med Union, som er ledende på aktivt eierskap innen eiendom. Vi starter arbeidet umiddelbart og har som mål å gjøre de første investeringene innen utgangen av 2022. Vi skal gripe mulighetene, sier Schumann.

– Vi er svært fornøyde med at Baard Schumann ønsker å bygge opp boligfondsatsningen sammen med oss. Hans unike erfaring og kjennskap til markedet for boliger, gjør oss godt posisjonert for å bygge opp et attraktivt produkt for våre investorer og partnere, legger Folge til.