Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

B.S. Graveservice AS fikk Fånefjell-kontrakt

Midt i mai starter arbeidene på utsiden av Fånefjell-tunnelen på rv. 9 i Bygland i Setesdal. Onsdag ble det klart at B.S. Graveservice AS fra Hauge i Dalane skal gjøre jobben for Statens vegvesen.

B.S. står for Bjarne Solli, men det er Lars Børge Stene som er daglig leder for entreprenørselskapet. Onsdag ble kontrakten på drøye 38, 6 millioner skrevet under av nettopp Stene og vegvesenets prosjektleder Jan Helge Egeland.

Nattestengt i tre uker
Arbeidene skal som nevnt starte medio mai i år, og skal være ferdig i løpet av november. Tunnelen blir helt stengt i perioden fra og med mandag 27. august til og med torsdag 27. september. I stengningsperioden blir det omkjøring på fylkesveg 304 på vestsiden av Byglandsfjorden mellom Byglandsfjord sentrum og Storestraum. Etter perioden med heldetenging kommer en tre ukers periode med nattestenging av tunnelen.

Rv. 9 Fånefjelltunnelen er 611 meter lang og skal oppgraderes etter Tunnelsikkerhetsforskriften. Arbeidene som skal utføres er blant annet at all sikkerhetsutrustning skal skiftes ut, og det blir ny belysning, nødsamband, brannslukkere, nødtelefoner og ny og bedre forbindelse til Vegtrafikksentralen.

Eget system for gående og syklende
En liten nyvinning for tunnelen er et system gående og syklende som kan trykke på en knapp for å skru på et skilt som varsler bilistene om at det er gående og syklende i tunnelen.
Det skal også bygges nytt overvannsanlegg inne i tunnelen, samt renseanlegg for vaskevann utenfor tunnelen, og det skal gjøres supplering av dagens vann- og frostsikring for å unngå drypp og isdannelser inne i tunnelen. Det kommer også på plass nytt nødfortau og et nytt teknisk bygg på sørsiden av tunnelen.