Avviser oljeutspill

Finansdepartementet tilbakeviser at Kristin Halvorsen (SV) har åpnet for at oljeleting av hensyn til klimaendringene kan bli forbudt.

 

Finansministeren sier i tirsdagens utgave av VG at Norge kan måtte regne med at norske oljeverdier taper seg i verdi på grunn av en streng klimaavtale som Norge skal være en pådriver for å få fram.

– Vi vil måtte lage nye prognoser for hvor mye våre olje- og gassverdier er verdt med en ny klimaavtale. For dette vil ha betydning for norsk økonomi, sier hun til VG. Hun viser i avisen til at olje kan få lavere verdi, og at den i verste fall kan bli forbudt.

I en pressemelding fra Finansdepartementet tirsdag formiddag tilbakeviser departementet at statsråden har sagt at olje kan bli forbudt.

Departementet mener Kristin Halvorsen tvert imot peker på Det internasjonale energibyråets beregninger som viser at verden vil være avhengig av fossile brensler i overskuelig framtid.

Fossile brensler står i dag for om lag 80 prosent av energibruken. Prognosen viser at dette kan øke til 90 prosent i 2030 uten klimatiltak og selv i et scenario med effektive tiltak vil nivået være over 70 prosent i 2030.

– Nettopp derfor er CO2-rensing en satsing for regjeringen, heter det i pressemeldingen.

Regjeringen har heller ikke planer om a redusere utvinningstakten i petroleumssektoren, understreker departementet. Halvorsen åpner derimot for at tempoet i utlysning av nye områder kan bli et tema i forhandlinger om en ny regjeringsavtale.