Avventer anbudsutlysning for E39 Lønset-Hjelset

Statens vegvesen må avvente utlysning av totalentreprisen for ny E39 Lønset-Hjelset til bompengeproposisjonen er godkjent i statsråd.

Statens vegvesen må avvente utlysning av totalentreprisen for ny E39 Lønset-Hjelset til bompengeproposisjonen er godkjent i statsråd.

Det er nå avklart at bompengeproposisjonen ikke ble behandlet i Stortinget i vårsesjonen 2020, melder vegvesen.no.

Skulle bompengeforslaget bli fremmet i statsråd i sommer og deretter oversendt Stortinget for vedtak i høstsesjonen 2020, vil prosjektet likevel kunne være ferdig innen utgangen av 2023.

- Vi har hatt som mål å ferdigstille den nye vegen før åpningen av det nye Sjukehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset, som etter dagens plan skal ferdigstilles i desember 2023 og ha full drift våren 2024. Samtidig er vi avhengig av at bompengeforslaget blir godkjent i statsråd og oversendt til Stortinget før vi kan gå videre. Siden anbudet nå trolig ikke kan lyses ut før tidligst i august, må vi belage oss på å justere fremdriften noe, sier Halgeir Brudeseth, prosjektleder i Statens vegvesen i meldingen.

Når bompengeproposisjonen er godkjent i statsråd vil anbudet kunne lyses ut med forbehold om Stortingets godkjennelse.

- Det er Samferdselsdepartementet som eventuelt vil gi aksept for at prosjektet kan lyses ut med dette forbeholdet, skriver Statens vegvesen.

Anbudsprosessen for E39 Lønset-Hjelset er ventet å ta rundt et halvt år, og forventet byggetid er mellom to og et halvt og tre år.

- Det betyr at dersom anbudet lyses ut i august 2020, kan det bli byggestart våren 2021 og ferdigstillelse i løpet av 2023. Hvis utlysningen må vente til etter at Stortinget har gjort sitt vedtak i høstsesjonen så betyr dette ferdigstillelse våren 2024, melder Vegvesenet.

E39 Lønset-Hjelset skal lyses ut som en totalentreprise med alle fag inkludert. Anskaffelsen inkluderer både prosjektering og bygging av den nye vegen, og konkurransen vil bli avholdt med forhandling og forutgående prekvalifisering.