Direktør Bjørn Glenn Hansen i Glass og Fasadeforeningen og markedssjef i Norsk Gjenvinning Morten Frøid. Foto: Adam Stirling/Glass & Fasade

Direktør Bjørn Glenn Hansen i Glass og Fasadeforeningen og markedssjef i Norsk Gjenvinning Morten Frøid. Foto: Adam Stirling/Glass & Fasade

Avtale skal sikre gjenvinning av bygningsglass

Glass og Fasadeforeningen og Norsk Gjenvinning har inngått en ny samarbeidsavtale.

Avtalen skal hjelpe foreningens medlemsbedrifter med trygg avfallshåndtering, og legge til rette for økt gjenvinning av bygningsglass.

– Glass og fasadebransjens kjernematerialer glass, aluminium og stål er 100 prosent gjenvinnbare. Bygningsglass fra renovering og rivning samt avskjær fra glassproduksjon er en attraktiv råvare når det kan gjenvinnes til nytt bygningsglass eller for eksempel til glassvatt, heter det i en pressemelding fra partene.

– Vi og våre medlemsbedrifter arbeider med gjenvinning av materialer på flere områder. Avtalen med Norsk Gjenvinning har som målsetting å sikre at mengden bygningsglass som havner på deponi reduseres og gjenvinning øker. Samtidig skal vi bidra til at våre medlemsbedrifter kan få en helhetlig avfallshåndtering, i tråd med egne ambisjoner og krav fra kunder og myndigheter. Vi vil få ut mer av vårt sirkulærøkonomiske potensiale gjennom denne avtalen, sier Bjørn Glenn Hansen, direktør i Glass og Fasadeforeningen i meldingen.

Glass og Fasadeforeningen og Norsk Gjenvinning har samarbeidet gjennom flere år, blant annet gjennom pilotprosjektene Grieghallen og Grev Wedels Plass 9. Nå er en ny nasjonal avtale for alle deler av bransjen på plass.

– Tettere samarbeid med aktører som Glass og Fasadeforeningen er et viktig steg i arbeidet mot en mer sirkulær økonomi. Som eksperter innenfor sitt område gir forening og medlemsbedrifter oss unik innsikt i hvordan verdikjeden for glass kan videreutvikles og forbedres. Sammen skaper vi nye verdier og bidrar til en mer bærekraftig og sirkulær anleggsbransje, sier Andreas Lindstrøm CEO Norsk Gjenvinning AS, EVP NG Group i meldingen.

– Vi er svært fornøyde med at vi nå får et sterkere samarbeid med Glass og Fasadeforeningen. Gjennom avtalen kommer vi tettere på en rekke bedrifter. Sammen står vi sterkere – både i møte med nye markeder og i arbeidet med å videreutvikle verdikjeden for glass, sier markedssjef i Norsk Gjenvinning AS, Morten Frøid.

Avtalen som er inngått mellom foreningen, på vegne av GFs medlemsbedriftene, og Norsk Gjenvinning, handler om renovasjon, gjenvinning, industritjenester, sikkerhetstjenester, datafangst, farlig avfall, rådgivning, kurs og opplæring. Per Henning Graff er prosjektleder i foreningen, med spesielt ansvar for avfallshåndtering.