Avtalen om om revidert nasjonalbudsjett kan bety at den avlyste konkurransen om Tangenvika bru kommer raskt på skinnene igjen. Illustrasjon: Bane NOR

Avtale om 55 millioner kroner til Dovrebanen – Frp forventer rask gjenopptakelse av Kleverud-Sørli

Torsdag ble regjeringspartiene enige med Frp om revidert nasjonalbudsjett. Med i avtalen er 55 millioner kroner til videre utbygging av Dovrebanen mot Hamar.

Stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp) sier til Byggeindustrien at de 55 millioner kronene til Dovrebanen betyr grønt lys for den videre utbyggingen.

Frp har i forhandlingene med regjeringspartiene stilt krav om videre utbygging av Kleverud-Åkersvika i revidert nasjonalbudsjett etter at konkurransen for utbygging av Tangenvika jernbanebru og rådgiverkontrakt for Kleverud-Åkersvika ble avlyst tidligere i vår.

Årsaken til avlysninge er at Bane NOR har brukt for mye penger på andre jernbaneprosjekter.

– Useriøst å avlyse et prosjekt som går på skinner

– Det er useriøst å avlyse et prosjekt som har startet og går på skinner og som ikke har overskridelser. Dette er også et prosjekt som er vesentlig rimeligere enn andre jernbaneutbygginger vi har på Østlandet, sier han.

Frem til og med 2019 er det brukt 600 millioner kroner på prosjektet Kleverud-Åkersvika, og før sommeren står en stor kontorrigg på Tangen stasjon ferdig utbygd. Også veiutbygging til ny Tangen stasjon er i full gang.

– Er du sikker på at avtalen sikrer rask gjenopptakelse av Kleverud-Sørli?

– Ja, absolutt. Frps hovedpoeng er at anbudsprosessen som var startet og ble kansellert må starte opp igjen, sier Johnsen, som sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp). Foto: Frp

Mener 55 millioner kroner gir grønt lys

I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett hadde regjeringen tatt ut 180 millioner kroner fra jernbaneprosjektet. Nå kommer det altså 55 millioner kroner.

– Frp stilte et krav om 180 millioner kroner. Hvordan kan 55 millioner kroner være tilstrekkelig for videre utbygging?

– 180 millioner kroner er ikke et fasitsvar. Dette har jeg selv dobbeltsjekket med Bane NOR flere ganger, og våre forhandlere har sjekket dette med regjeringen. Det viktigste er ikke beløpet, men at det gis et grønt lys fra regjeringen om at Bane NOR kan starte opp igjen prosjektet. Jeg et utrolig lettet over at dette er en del av avtalen, og at vi kan hindre forsinkelse i utbyggingen til Åkersvika, sier Johnsen.

Etter opprinnelig plan dobbeltsporet til Åkersvika være ferdig utbygd i 2026.

– Ligger oppstart av Kleverud-Sørli som en del av avtalen?

– Jeg tar det som en selvfølge at det nå blir raskt oppstart av Kleverud-Sørli, og jeg håper anbudsprosessen gjenopptas etter sommeren, men dette må nå videre håndteres av Bane NOR, sier Johnsen.

Bane NOR opplyser til Byggeindustrien at etaten ikke kan uttale seg om saken før revidert nasjonalbudsjett er behandlet i Stortinget. Dette skjer 19. juni.

Innlandet har stått samlet

– Dette er strålende nyheter. Både politiskere og næringslivet i Innlandet har stått samlet om å kjempe gjennom dette, selv om det selvsagt har vært utløsende at Frp som har forhandlet med regjeringspartiene har videre utbygging av InterCity mot Hamar på sin prioriteringsliste, sier Randi W. Krogstad, daglig leder i EBA Innlandet til Byggeindustrien.

Randi W. Krogstad, daglig leder i EBA Innlandet. Foto: EBA

Hun sier at signalene tilsier at 55 millioner kroner betyr at Bane NOR kan opprettholde planleggingen og farten i jernbaneprosjektet i 2020.

– EBA forventer at de avlyste konkurransene blir raskt gjenopptatt?

– Ja, hvis Bane NOR mener de kan holde planleggingsfarten oppe, må vi regne med at de kommer og at det nå ikke blir store forsinkelser, sier hun.

Forventer forutsigbarhet

Krogstad poengterer at det er viktig byggenæringen er at det offentlige som byggherre er forutsigbar.

– Det er avgjørende for bedriftene som skal planlegge langsiktige investeringer i maskiner og kompetanse å vite at prosjekter som er inne i statsbudsjettet faktisk kommer. Dette er spesielt viktig på jernbanesiden. Det er en forskjell på å bygge vei og jernbane, sier hun.