Avtale mellom Coca-Cola og renseanlegget på Romerike

Coca-Cola Drikker i Lørenskog selger plastavfall for under halvparten av markedspris til renseanlegget på Nedre Romerike.

For 30 øre kiloen kjøper Sentralrenseanlegget RA-2 på Nedre Romerike hvert år 1.400 tonn flasker, korker, kasser og brett fra Coca-Cola Drikker i Lørenskog. Vanlig pris i markedet er minst det doble, og det blir derfor snakk om fortjenestemarginer på 25 prosent etter oppmaling og videresalg, skriver Aftenposten. De oppmalte flaskene fra RA-2 selges videre til mellom 1 og 2 kroner kiloen. Verdifullt Plastavfall fra utrangerte mineralvannsflasker, kasser, korker og brett er verdifullt. Verdien følger oljeprisen. Avfallet resirkuleres til nye produkter som plastmøbler. Renseanleggets plastavtale ligger, etter mange lokale politikeres mening, langt utenfor det renseanlegget skal drive med. Det mest spesielle i saken er imidlertid at det har vært det private selskapet til den tidligere rense- og vannverkssjefens sønn som selger plastavfallet videre til resirkulering, ifølge Aftenposten. Dokumenter fra Tollvesenet viser at Pål H. Henriksens selskap Oryx har eksportert 27 containere med plastavfall hittil i år. Renseanlegget har selv sendt tre. De fleste containerne har gått til Sverige, enkelte til Nederland og noen helt til Hongkong. Femårig avtale Avtalen med RA-2 ble inngått i 2001, og fornyet i april i år for ytterligere fem år. Oddmund Gillingrud i Coca-Cola Drikker sier selskapet selger avfallet til RA-2 selv om prisen ville blitt bedre andre steder, fordi det er snakk om en langsiktig avtale. Prisbildet i markedet er høyt, mens det i starten var et nulloppgjør, sier han. Den nye daglige lederen ved renseanlegget, Christen Ræstad, har ingen umiddelbare planer om å avvikle plastavtalen. Han håper at Nedre Romerike distriktsrevisjon i sin pågående gransking vil ta for seg bakgrunnen for avtalen mellom RA-2 og Coca-Cola. Aftenposten har tidligere avslørt samrøret mellom det offentlige vann- og renseanlegget på Nedre Romerike og Pål H. Henriksens private selskaper og private økonomi. Den tidligere vannverkssjefen, Ivar T. Henriksen, og hans sønn er begge siktet for grovt økonomisk utroskap. Landbruksmaskiner I tillegg til Coca-Cola-avtalen avslører avisen tirsdag at sønnen til den tidligere vannverkssjefen sendte landbruksmaskiner til Sør-Afrika og importerte møbler tilbake til Norge. Et av sønnens selskaper, VA Drill, sendte i 2003 til sammen sju forsendelser med landbruksmaskiner til Sør-Afrika. Ifølge avisen tyder alt på at mottakeren var farens viltfarm, Woodlands. Ifølge Aftenposten har maskinene ikke dukket opp igjen i Norge. Det har derimot sju importerte forsendelser med møbler. VG skrev 22. oktober at innholdet i den foreløpige siktelsen mot Pål Henriksen gikk ut på at han skal ha bestilt møbler fra Sør-Afrika for 600.000 kroner på vannverkets regning. De kan altså være sendt via VA Drill. Det er også tatt ut siktelse mot renseanleggets slamkjører Eilert Støen i vannverkssaken. Slamkjørerens selskap skal ha overført 120.000 kroner i måneden til VA Drill fra januar til september i år. Støens advokat sier dette er betaling for leie av slambearbeidingsmaskiner.