Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Avtakende vekst i norsk økonomi

Bruttonasjonalprodukt (BNP) i Fastlands-Norge steg med 0,7 prosent i årets tredje kvartal.

Veksten i Fastlands-BNP for tredje kvartal er med andre ord ikke like sterk som i oppgangen i juli, men er på nivå med tredje kvartal 2018.

Bygg og anlegg, som har vært en vekstmotor i lang tid, viste sammen med industrien nullvekst i årets tredje kvartal, skriver SSB. Vareproduksjon utenom industri og bergvekst leverte en oppgang på 1,1 prosent.

Husholdningenes samlede konsum økte med beskjedne 0,4 prosent. Det skyldes ifølge SSB forløpet for bilkjøpene, som falt kraftig i juli etter sterke tall i juni.

Foreløpige tall viser at petroleumsinvesteringene økte med 3 prosent i tredje kvartal. Kraftig vekst i de foregående kvartalene betyr at den totale veksten sammenlignet med tredje kvartal i fjor er på 14 prosent.

Sesongjusterte tall viser at sysselsettingen vokste med om lag 8.700 personer, noe som utgjør 0,3 prosent.