Avgjørende å bli kvitt lovbruddene i anleggsektoren

Gjennom flere år har Statens vegvesen, og andre aktører i anleggsbransjen, hatt utfordringer med selskaper og personer som ikke arbeider etter boka - og som bevisst bryter reglene for å vinne frem i kampen om oppdrag - og i utførelsen av jobbene. Nå har Statens vegvesen fått nok, og strammer grepet.

Dette er tydeligvis også helt nødvending.

I lang tid har næringens aktører jobbet hardt mot arbeidslivskriminalitet og useriøse aktører innen bygg-delen av næringen - men også innen anleggsbransjen har man definitivt utfordringer det nå må slås ned på. Vegvesenet har gjennom den siste tiden styrket sin innsats mot de useriøse i anleggsbransjen, og har gjennom flere undersøkelser på sine anlegg oppdaget det de beskriver som omfattende brudd på lover og regler. Og nå har den statlige byggherren fått nok – og vil ha med seg bransjen på å stoppe uvesenet. Situasjonen skal være verre enn man trodde på forhånd.

Nylig inviterte de til dialogmøte med bransjen der man løftet frem problematikken. Og skal man klare å finne frem til løsninger for å snu utviklingen, er det helt nødvendig at hele bransjen tar tak i utfordringen sammen. Det nytter ikke at kun byggherren går foran og truer med sanksjoner – dette må også følges opp fra alle entreprenører, leverandører og rådgivere – hele veien nedover i verdikjeden. Ikke minst har selvsagt total- og hovedentreprenørene her et ekstra ansvar ved at de knytter til seg seriøse samarbeidspartnere – om ikke det klarer dette, vil det fremover kunne få store konsekvenser. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen truer nå med å få til en endring i byggherreforskriften som gir byggherre sanksjonsmuligheter overfor hovedentreprenør for ulovligheter i leverandørkjeden.

Det er liten uenighet å spore i denne debatten – alle ønsker å få bukt med kriminaliteten vi ser innen denne delen av næringen. Det er selvsagt positivt. Utfordringen er at dette har fått skure og gå for lenge, og det vil ikke være gjort i en håndvending å snu rundt på utviklingen - og virkelig bli kvitt de som ikke hører hjemme i bransjen. Erfaringer fra bygg-sektoren viser at det nytter å satse – men det tar tid – og krever et bredt samarbeid mellom private og offentlige aktører. Man vil også være avhengig av å få inn etater utenfor næringen – for å sikre at alle riktige verktøyer er på plass for å kunne få en god nok oversikt og dermed handle deretter.

Ifølge aktørene i næringen finnes det i dag verktøy nok i verktøykassen til å kunne reagere og tvinge frem handlinger som kan få konsekvenser – men at disse verktøyene ikke i stor nok grad blir tatt i bruk. Dermed må man nå først og fremst ta disse verktøyene i bruk – og virkelig sette handling bak ordene om å luke ut de useriøse. Det er ikke nok å snakke om dette og for å kunne gjennomføre en helhjertet innsats – man må se til at det reageres strengt mot de som ikke følger reglene – og man må ikke minst ha et vedvarende fokus på dette arbeidet. Om ikke, vil man måtte arrangere lignende møter i årevis fremover.