Avgiftsunndragelse for 1,4 milliarder kroner

Tollvesenet gjennomførte 151.000 økonomiske kontroller i fjor og avdekket 1,4 milliarder kroner i avgifter som ikke var innbetalt.

– De økonomiske kontrollene i 2014 særpreges av ganske mange saker med store etterberegninger, sier toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse i en pressemelding.

I to saker er det etterberegnet for mer enn 100 millioner kroner i hver sak, i 18 saker overskrider etterberegningene 10 millioner kroner per sak og i 63 saker beløper etterberegningene seg til mer enn to millioner kroner i hver sak.

Kontrolltypene som innbrakte mest penger var regnskapskontroller, bokettersyn og elektroniske deklarasjonskontroller.

Resultatet av regnskapskontrollene er 812 millioner kroner. I deklarasjonskontrollen ble det innebetalt 455 millioner kroner for lite, mens valutakontroller avdekket 51 millioner kroner. Tollerne fant også falske merkevarer verdt 31 millioner kroner i fjor.

Tollvesenet avdekket i alt 227 alvorlige overtredelser i 2014. Det fordeler seg med 154 alvorlige overtredelser avdekket i regnskapskontroller, deklarasjonskontroller førte til at 28 alvorlige overtredelser ble oppdaget, mens 44 alvorlige overtredelser ble avdekket i kontrollen mot piratvarer.