Avdelingsleder Urban Water Oslo

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting.

I Norge er vi 1450 medarbeidere fordelt på 17 kontorer og internasjonalt har vi totalt 13 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare – hver dag!

FirmaRambøll Norge
FylkeOslo
Søknadsfrist10.01.2017

RAMBØLL søker etter en forretningsorientert leder for utvikling og ledelse av vår avdeling Urban Water Oslo.

Avdelingen har dyktige medarbeidere med kompetanse innen klimatilpassing og flomavrenning, overvannshåndtering, vann- og avløpsprosjektering. Vi jobber i alle prosjektets faser, fra tidligfase til byggeledelse. Prosjektene spenner fra store tverrfaglige byggeprosjekter, infrastrukturprosjekter for vei og bane og eiendomsutvikling, til mindre vannrelaterte prosjekter.

Avdelingen i Oslo er en del av Rambøll Vann, som består av 700 medarbeidere globalt. 100 av disse sitter i Norge. Vi har et sterkt faglig nettverk globalt og nasjonalt og arbeider på tvers av fag, funksjoner og geografi.

Avdelingsleder med fokus på marked og utvikling

Vi ønsker en avdelingsleder med interesse for markedsarbeid med ledelse av større tilbudsprosesser, som trives med å bygge kunderelasjoner og skape gode nettverk i markedet. Som en medspiller i et globalt fagnettverk må du ha et engasjement for å spille på mulighetene dette gir for utvikling av egen forretningsenhet. Våre kunder er primært kommuner, offentlige virksomheter og private aktører som entreprenører og utbyggingsselskap.

Rambøll legger stor vekt på gode medarbeiderforhold, og ønsker en leder som er i stand til å motivere, beholde og utvikle medarbeidere, og være avdelingens faglige sparringspartner.

Økonomioppfølging og målrettet strategiarbeid er sentrale oppgaver. Du blir en del ledergruppen i Rambøll Vann i Norge, og leder egne team- og prosjektledere.

Din bakgrunn

Du har minimum 8-10 års erfaring fra faget, gjerne med lederansvar, og kan vise til gode resultater. Vi vektlegger kommunikasjonsevner, nettverk og evne til å ivareta ansattes faglige og personlige utvikling. Rambøll kan tilby lederutdannelse og opplæring tilpasset din erfaring.

Bli en del av Rambøll Vann

Rambøll Vann består av et globalt team med dyktige rådgiver - ingeniører, forskere, hydrauliske spesialister og landskapsarkitekter – som jobber fra 40 ulike kontorer rundt om i verden. Vi har mer enn 50 års erfaring med å lage innovative løsninger innenfor vannforvaltning og landskapsarkitektur. Vi tar tak i kundenes utfordringer knyttet til vann som klimatilpasning og økologisk fotavtrykk, blå grønn planlegging, vannressurser, vann- og avløpsrensing samt infrastruktur.

Slik søker du

Du søker på stillingen ved å klikke på linken under / følg instruksjonene på denne siden

Har du spørsmål, ta kontakt med Direktør for Rambøll Vann Norge Turid P Ødegaard, mobil 930 36 535.

Utvalg og intervjuer vil gjennomføres fortløpende, vi oppfordrer derfor til å sende din søknad så snart som mulig. Vi ser frem til å høre fra deg!

Vis flere stillinger: