Avdelingsleder Senter Bygg Oslo/Akershus

Firma Senterbygg AS
Fylke
SøknadsfristSnarest

Avdelingsleder Senter Bygg Oslo/Akershus

 

•1.   Om Senter Bygg AS

 Senter Bygg AS er en entreprenørbedrift i sitt 28. år og er godt etablert med solid økonomi.  Hovedkontoret er i Åmot i Modum. Selskapet har Buskerud som sitt hovedmarkedsområde.

Selskapet leverer nybygg og rehabilitering, boliger og yrkesbygg og små og mellomstore prosjekter. Kundene er både offentlige og private virksomheter foruten eneboligkjøpere. Senter Bygg AS har egen fabrikk med produksjon av ulike elementer for montering på byggeplass. Omsetningen i 2008 var MNOK 140 og antall ansatte er 95 med egne håndverkere innen tømmer, betong og mur.

Senter Bygg AS har en strek posisjonen i sitt marked. Med morselskapet Peab i ryggen vil selskapet ha betydelig tyngde i gjennomføringen av sine prosjekter. Selskapet har gode muligheter for økning av oppdragsmengden.

I de senere årene har Senter Bygg AS også hatt virksomhet i Oslo/Akershus som har vært ledet fra selskapets kontorer i Åmot. For å ivareta tidligere og nye kunder på en bedre måte skal selskapet nå etablere en egen avdeling i dette markedet.

Til å bygge opp den nye avdelingen i Oslo/Akershus søker nå Senter Bygg nå etter en leder med fremtredende egenskaper som lagbygger og relasjonsbygger.

 Som avdelingsleder Oslo/Akershus vil du bli selskapets øverste representant i denne regionen og ha ansvaret for alt fra oppbygging av enheten til kundekontakt og gjennomføring av prosjekter. Vi tror at rette person til denne stillingen trigges av gründerfasen og har en solid kompetanse i entreprenørvirksomhet som ballast.

  

•2.   Stillings- og arbeidsbeskrivelse

 

•2.1   Stillingens tittel

 • Avdelingsleder

 

•2.2   Direkte overordnet

 • Rapporterer til leder Senter Bygg.

 

•2.3   Nærmeste daglige kontakt

 • Egne prosjektledere og ansatte
 • Leder Senter Bygg
 • Øvrige interne støttefunksjoner
 • Kunder

 

•2.4   Har rapporterende til seg

 • Prosjektledere
 • Støttefunksjoner ved eget avdelingskontor

 

•2.5   Reiser

 • HK for Senter Bygg er beliggende i Åmot.
 • Hovedarbeidsplass vil være ved avdelingskontoret i Oslo-området.
 • Øvrige reiser i tjenesten forekommer i begrenset omfang

 

•2.6   Hovedfunksjon

 • Være øverste operative leder for all løpende virksomhet ved avdelingskontoret i Oslo
 • Være leder for oppbyggingen av kontoret i henhold til vedtatt strategi

 

•2.7   Ansvarsområder

 • Delta i strategiprosesser for etableringen i Oslo
 • Implementere vedtatte planer i organisasjonen etter hvert som den vokser
 • Identifisere kunder og prosjekter og mobilisere ressurser for å skaffe oppdrag
 • Skaffe ressurser for å gjennomføre oppdragene i henhold til inngåtte kontrakter
 • Følge opp den løpende driften og ta resultatansvar
 • Sørge for rekruttering, bygge opp et godt fungerende team i avdelingen
 • Sørge for løpende kompetanseoppbygging i egen avdeling
 • Representere Senter Bygg utad
 • Ta personalansvar for avdelingens ansatte

 

•2.8   Arbeidsoppgaver

 • Operativ ledelse og tilstedeværelse hos egne ansatte i viktige prosesser i driften
 • Rekruttering, gjennomføring av medarbeidersamtaler og håndtering av alle personalsaker
 • Kontakt med eksisterende og nye kunder
 • Kalkulasjon og innsalg.
 • Lede interne møter, samlinger og planprosesser
 • Lede interimsrapportering og budsjettprosess i egen avdeling
 • Holde løpende kontakt med andre enheter og kontaktpersoner i Senter Bygg og Peab

 

 

•3.   Personprofil - den ideelle kandidat

 

•3.1   Personlige egenskaper

 • Evne til å skape begeistring innad og attraksjon utad
 • God forretningsmessig forståelse, godt overblikk og innlevelsesevne
 • Høy egenmotivering og selvstendighet
 • Har naturlig autoritet, høy integritet og sterk resultatorientering

 

•3.2   Erfaring

 • Minimum 10 års relevant erfaring fra entreprenørvirksomhet på bygg
 • Erfaring fra drift av byggeplass som prosjektleder
 • Erfaring i bygging av kunderelasjoner

 

•3.3   Utdannelse

 • Ingeniørutdannelse på høyskolenivå eller høyere

 

•3.4   Språk

 • Norsk skriftlig og muntlig

 

Mer informasjon får du også ved henvendelse til vår rådgiver Esten Solbergtelefon 93 25 25 11. Send din søknad med CV merket den aktuelle stillingen tilesten.solberg@de4.no.

Vis flere stillinger: