Avdelingsleder Miljø og klima

Firma Rambøll Norge
FylkeOslo
Søknadsfristsnarest

 

Avdeling for miljø og klima har i dag 35 medarbeidere på kontorene i Oslo og Drammen. Vi arbeider innenfor ytre miljø, herunder grunnforurensing, marin forurensing, vannmiljø, i tillegg arbeides det innenfor miljø i bygg og miljøstyring. Vi er delt i fire seksjoner med tilhørende seksjonsledere. Formalkompetansen i avdelingen er meget bred, og består blant annet av maringeologi, hydrogeologi, kjemi, økotoksikologi, miljøteknikk, naturforvaltning, jus, limnologi og marinbiologi.

Vi er i vekst og dekker stadig nye fagområder.

 

Vi søker:

 • Mastergrad innen miljøfag; teknisk eller naturvitenskaplig.
 • Minimum 10 års relevant erfaring fra rådgivningstjenester, fortrinnsvis innen et av avdelingens miljøfag.
 • Prosjektledelseserfaring fra større oppdrag.
 • Praktisk og relevant ledererfaring med personalansvar.
 • Praktisk erfaring med kartlegging av ytre miljø eller miljø i bygg.
 • Utredningserfaring, gjerne innenfor konsekvens- og risikovurdering.

 

Du:

 • Er en utpreget lagspiller.
 • Er besluttsom og har stor gjennomslagskraft.
 • Utviser energisk og proaktiv gjennomføringsevne.
 • Tar helhetlig ansvar, gir tillit og kan arbeide gjennom andre.
 • Evner å motivere, og skape sterke og effektive arbeidsmiljøer.
 • Har genuin interesse for miljøfagene.
 • Er ambisiøs på vegne av seg selv, avdelingen og selskapet som helhet, med ideer som vil bidra til videre utvikling av gruppens produkter.
 • Er forretningsorientert med solid markedsforståelse.
 • Har et stort profesjonelt nettverk og evner å gjennomføre oppdragsarbeid innen et eller flere av avdelingens arbeidsområder.
 • Utviser profesjonell integritet og tyngde med solide tekniske ferdigheter.
 • Kommuniserer godt, både skriftlig og muntlig.
 • Er troverdig, ærlig og real.
 • Trives med en sosial hverdag blant mange dyktige miljørådgivere.

 

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et kreativt og flerfaglig miljø.
 • Arbeide i Nordens største tverrfaglige ingeniørmiljø.
 • Meget godt arbeidsmiljø og moderne lokaler.
 • Konkurransedyktige betingelser og gode sosiale ordninger.
 • God mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom Rambøll Academy.

 

Rambølls region Øst er sammensatt av flere fagmiljøer og har i dag rundt 620 medarbeidere.

Velkommen som søker!

Kontakt vår rekrutteringssamarbeidspartner Sekse & Hogstad AS for informasjon vedrørende stillingen ved Partners, Randi Bjørnebye (tlf 934 61 940) eller Jan Øinæs (tlf 400 94 913)

 

Søk stilling:

https://rambollgroup.easycruit.com/vacancy/application/bfc820563a55cecc3304951aba37523d/998929/35759?iso=no

Vis flere stillinger: