Avdelingsleder Landskapsarkitektur

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Firma Rambøll
FylkeOslo
Søknadsfrist23.08.2020

Vi inviterer deg til å ta i bruk ditt faglige engasjement og gode samarbeidsevner i en stilling hvor du bidrar til å skape bærekraftige løsninger for våre felles omgivelser. For denne rollen trenger du master i landskapsarkitektur eller tilsvarende, og erfaring med prosjekter der du har hatt en ledende rolle eller som leder av landskapsarkitekter. Er du vår nye Avdelingsleder? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli leder for landskapsarkitektene våre i Oslo og Viken

Avdelingen du skal lede har i dag 21 flotte kompetente medarbeidere som arbeider med alle planfaser fra tidligfaseprosjekter, analyser og utredninger til byggeplaner. Vi har base på tre kontorer: Oslo, Drammen og Fredrikstad, hvor vi jobber for kundene våre sammen med andre fag i Rambøll. Vi arbeider med by- og stedsutvikling som gir premisser for en bærekraftig utvikling. Vi utformer hverdagslandskapet med byrom, skolegårder og gode rekreasjonsområder, små og store samferdselsanlegg, sykehus og andre utomhusområder. Vi lærer av hverandre, av ulike typer prosjekter og utvikler oss i faglig samspill. Digital innovasjon, 3D og BIM er en stadig viktigere del av vår hverdag, der landskapsarkitektene har en viktig rolle fremover.

Du rapporterer til divisjonsleder for Byutvikling. Dette kan endres i 2021 da avdelingen inngår i planer for større kompetansemiljø i sammenslåingen med Henning Larsen Arkitekter.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

  • Inspirere og følge opp avdelingens medarbeidere
  • Ansvar for avdelingens økonomi, salgs- og markedsarbeid
  • Faglig utvikling av medarbeidere og rekruttering
  • Bemanning av oppdrag og ressursplanlegging
  • Delta i ledernes arbeid med forbedring, innovasjon og markedsstrategi

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

  • Master i landskapsarkitektur eller tilsvarende
  • Erfaring som leder, også for flerfaglige prosjekter
  • Kjennskap til flerfaglige byutviklingsprosjekter
  • Interesse for å utvikle deg som leder

I denne rollen vil det være en fordel om du er trygg på eget fag samtidig som du har god forretningsforståelse. Vi ønsker at du er interessert i flerfaglig konseptutvikling i samspill med ulike fag, og at du har gode samarbeidsevner.

Velkommen til byutviklingsdivisjonen

Rambølls Byutviklingsdivisjon har ansvar for en flerfaglig og bærekraftig byutvikling innenfor hele Rambøll Norge. Vi samarbeider med hele plan-, landskaps- og arkitektmiljøet i Norge, som teller ca 200 engasjerte, dyktige og innovative medarbeidere. I tillegg kommer Henning Larsen Arkitekter, som vi slås sammen med i 2021. Vår arbeidsmetodikk i byutviklingsoppgaver bygger på FNs bærekraftmål. Vi samarbeider også med Rambølls fagmiljøer i andre land om en felles tilnærming til slike oppgaver. Landskapsarkitekter og andre fag i byutviklingsdivisjonen er viktige premissgivere for samfunnsrådgivning i våre prosjekter generelt.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: søndag 23. august 2020. Søknadene vil bli behandlet i august grunnet ferie.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Kari Ovesen Haugland, divisjonsleder Byutvikling, mobil 92831698

Søk stilling

Vis flere stillinger: