Avdelingsleder bygg og anlegg

Lillestrøm kirkelige fellesråd forvalter og drifter bygninger, eiendommer og gravplasser i nye Lillestrøm kommune og ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for Den norske kirkes 8 menigheter.

Vår visjon er «Kirken til stede der folk er».

Firma Lillestrøm kirkelige fellesråd
FylkeAkershus
StedLillestrøm
Søknadsfrist30.09.2019

Avdelingsleder bygg og anlegg i 100 % stilling

Avdelingsleder vil få ansvar for bygg, eiendom og drift med 22 ansatte som forvalter og drifter gravplassene, driftsbyggene, krematoriet og kirkene i fellesrådsområdet. Avdelingsleder vil rapportere til kirkevergen og inngå i kirkevergens ledergruppe.

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • Faglig, strategisk og operativt ansvar
 • Personal- og økonomiansvar
 • Forvaltning-, drifts-, vedlikeholds- og utviklingsansvar
 • Anskaffelser og oppfølging av leverandører
 • Prosjekt- og byggeledelse for mindre ombyggingsprosjekter og tekniske utskiftninger
 • Budsjettering og regnskapsoppfølging

Arbeidsoppgavene vil også omfatte:

 • Deltakelse i faglige nettverk utenfor kommunen
 • Presentasjoner for kommunens politikere

Vi søker deg som har:

 • Utdanning innenfor byggfag, er ingeniør, arkitekt eller har annen relevant høyere utdanning
 • Erfaring innen personalledelse
 • Noe erfaring innen økonomistyring
 • Relevant yrkeserfaring fortrinnsvis fra bygningsdrift, som entreprenør eller arkitekt med oppfølging på byggeplass
 • Erfaring fra forhandlinger, kontraktinngåelser og offentlige anskaffelser
 • Kjennskap til Den norske kirkes organisasjon

Personlige egenskaper:

 • Meget gode samarbeidsevner
 • Strukturert, ansvarlig og initiativrik, med interesse for både administrativt og praktisk arbeid
 • God formidlings- og formuleringsevne både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Medlem i Den norske kirke
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Må disponere egen bil

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø med flinke kollegaer
 • Kontor i moderne lokaler i Lillestrøm sentrum
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordningen KLP

Søknadsfrist: 30. september 2019.

Tiltredelse: 1. januar 2020.

Spørsmål om stillingen rettes til kirkeverge Peter B. Straumann på telefon 92053912 eller e-post peter.straumann@skedsmo.kommune.no

Søknad sendes på e-post til peter.straumann@skedsmo.kommune.no

Vis flere stillinger: