Avdelingsdirektør

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 870 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Les mer om inkludering og mangfold her

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Firma Statsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist19.07.2020

Statsbygg har nå en ledig stilling som avdelingsdirektør for en av seksjonene i avdeling for eiendomsutvikling og forvaltning. Avdelingen har ansvar for den daglige og strategiske eiendomsforvaltningen i Statsbygg, herunder husleieberegninger og oppfølging av kunder, innlemmelse av nye eiendommer, og kjøp og salg av eiendommer i porteføljen.

Seksjonen skal bidra i den strategiske styringen og utvikling av eiendomsporteføljen og utarbeide relevante risikoanalyser. Dette innebærer også å gi råd i saker som gjelder Statsbyggs eiendomsportefølje, eksempelvis husleiesaker og kjøp og salg av eiendom i et helhetlig økonomisk og strategisk perspektiv. Videre har seksjonen ansvaret for fasilitering av overordnet prosess for budsjett- og virksomhetsplanlegging samt overordnet rapportering for avdelingen.

Som avdelingsdirektør vil du ha personalansvar for seksjonens ansatte, for tiden 7 personer, samt overordnet ansvar for seksjonens leveranser. Stillingen rapporterer til direktør for eiendomsutvikling og forvaltning.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av seksjonen med personal- og fagansvar
 • Sikre at seksjonen bidrar i den strategiske styringen og utvikling av Statsbyggs eiendomsportefølje i et helhetlig økonomisk perspektiv
 • Strategisk rådgivning knyttet til husleieberegninger og leiekontrakter og andre eiendomssaker
 • Inngå i eiendomsdirektørens ledergruppe

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå. Særlig relevant erfaring kan delvis kompensere for utdanningskrav
 • Dokumenterbar erfaring fra personalledelse
 • Erfaring fra eiendomsforvaltning og statsforvaltning
 • God økonomiforståelse

Personlige egenskaper

 • Trygg og tydelig leder med engasjement og gjennomføringskraft
 • Evne til å begeistre, motivere og bygge relasjoner og tillit internt og eksternt
 • Evne til å skape resultater gjennom analytisk og strukturert arbeid

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være en del av en utviklingsorientert organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Spennende arbeidsoppgaver i et godt og utviklende fag- og arbeidsmiljø
 • Lønn etter statens lønnsregulativ som avdelingsdirektør fra kr 875 000,- til 925 000,- per år avhengig av kompetanse
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger

Kontaktinformasjon

Elin Karfjell

direktør økonomi og virksomhetsstyring

90663955

Mathilde Skarheim Bjørnsen

HR-rådgiver

92867130

Søk stilling

Vis flere stillinger: