Avdelingsdirektør vegavdeling Akershus

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region øst
FylkeOslo
Søknadsfrist09.09.2015

Region øst dekker det geografiske området Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland. Med 1880 medarbeidere og et totalbudsjett på ca 16 milliarder er Statens vegvesen Region øst en stor og viktig samfunnsaktør. I Vegavdeling Akershus har 116 av disse medarbeiderne ansvaret for riks- og fylkesvegnettet i Akershus fordelt på seksjonene plan, trafikk, utbygging Romerike, utbygging Follo, Asker og Bærum, samt drift. Vi søker etter deg som skal lede og utvikle denne avdelingen sammen med lederne av de fem seksjonene.

Viktigste arbeidsoppgaver

Avdelingsdirektøren rapporterer direkte til regionvegsjef. I tillegg til å lede egen avdeling inngår stillingen i regionvegsjefens ledergruppe, og er således aktivt med i ledelsen og utviklingen av hele regionen. Stillingen innebærer utstrakt kontakt og samarbeid med andre enheter og eksterne samarbeidspartnere, ofte med tanke på å finne løsninger på komplekse problemer og utfordringer.

Vegavdelingen har ansvar for:

  • Forvaltning og utvikling av riksvegnettet i fylket på vegne av staten
  • Forvaltning og utvikling av et betydelig fylkesvegnett på vegne fylkeskommunen
  • Samarbeid med berørte kommuner og fylkeskommunen om utvikling av byområdene i fylket

Akershus fylke omkranser Oslo og er en del av hovedstadsområdet. Her er det betydelig befolkningsvekst som gir store utfordringer for areal- og transportutviklingen.

Ønsket bakgrunn

Vi ønsker oss en leder med minimum 4 års utdanning fra universitet eller høgskole. Vi ser for oss at du har betydelig ledererfaring fra privat og/eller offentlig virksomhet, og god forståelse for hvordan samfunnet fungerer.

Vi legger vekt på at du hargode samarbeidsevner og evne til å motivere og utvikle medarbeidere. Vi ønsker oss en entusiastisk leder med initiativ, glimt i øyet, og som evner å delegere.

Kontorsted vil være Oslo. Det må påregnes en god del reisevirksomhet. Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering eller at slik kan gis.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Å være avdelingsdirektør i Statens vegvesen er ikke først og fremst en kontorjobb. Du får legge premisser for morgendagens transportsystem og hvordan veger, mennesker og miljø skal fungere side om side. Du samhandler i store fagmiljøer og med eksterne aktører.

Vi tilbyr også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • egne lederutviklingsprogram
  • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Stillingen lønnes som avdelingsdirektør etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk. Det gis en årlig godtgjørelse på kr 100 000,- som kompensasjon for tilgjengelighet og ubekvem arbeidstid.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen.
Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Søk stilling

Kontaktpersoner:
Bente Getz Larsen
mob: +47 91145383

Vis flere stillinger: