Avdelingsdirektør - skoleanlegg

Utdanningsetaten i Oslo sørger for at 90 000 elever og lærlinger lærer og trives, utvikler seg faglig og sosialt og får bruke sin nysgjerrighet, sitt engasjement og sin kreativitet. Som en av våre 17 000 ansatte i Norges største kommunale etat får du jobbe med kolleger med bred faglig kompetanse og med hjerte for Osloskolen.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i tilfelle få varsel om.

Tilsetting i grunnskolen eller i videregående skole, i aktivitetsskolen eller for å gi leksehjelp er betinget av at det før tiltredelse fremlegges politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9.

Les mer om Osloskolen på https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/

FirmaOslo kommune
FylkeOslo
Søknadsfrist08.12.2022

Vil du lede et av våre viktigste samfunnsoppdrag?

Utdanningsetatens Avdeling for skoleanlegg (ASA) er ansvarlig for behovskartlegging, utredning, utarbeidelse av Oslo kommunes skolebehovsplan og bestilling av skoleanlegg. Utbyggingsprosjektene utgjør rundt 3 mrd. kroner årlig, tilsvarende en femtedel av Oslo kommunes årlige investeringsbudsjett. Avdelingens årlige driftsbudsjett utgjør ca. 4,5 mrd. kroner og benyttes hovedsakelig til innleie, forvaltning, drift og vedlikehold av en portefølje på nærmere 200 skoleanlegg, hvorav ca. 90 % er i kommunalt eie og resterende 10 % leies inn fra private aktører.

Avdeling for skoleanlegg har som bestiller av skoleanlegg ansvar for at Utdanningsetaten til enhver tid møter det lovpålagte kravet om tilstrekkelig skolekapasitet i grunnskole og videregående opplæring. Utredningene våre er underlag for politiske beslutninger, og forprosjektene skal sikre at de ferdige byggene blir best mulig for ansatte og elever. Gode skoleanlegg bidrar til å møte ambisiøse mål for elevenes trivsel og læring og de ansattes arbeidsmiljø. Viktige oppgaver er å sikre høy kvalitet, kostnadseffektiv gjennomføring og at lovkrav ivaretas. Arbeidet gjøres i stor grad i team med deltakere fra andre kommunale instanser og leverandører. Funksjonalitet må ses i sammenheng med pedagogikk og arkitektur, for å finne de beste løsningene for fremtidens skoleanlegg. Bygg og uteområder skal også bidra til gode nabolag, og gi byen viktige kultur- og idrettsfunksjoner. Avdelingen har ca. 30 medarbeidere fordelt på to seksjoner; en seksjon for utredning og en seksjon for utbygging. Avdeling for skoleanlegg er underlagt Divisjon organisasjonsutvikling og fellestjenester. Som direktør for avdelingen vil du inngå i divisjonens ledergruppe sammen med HR-direktør og direktør for administrative fellestjenester.

Avdeling for skoleanlegg kjennetegnes av å ha et godt arbeidsmiljø preget av mye samarbeid på tvers av fagdisipliner. Vi tilbyr en lederstilling for en engasjert gruppe medarbeidere som brenner for sine fag, hvor alle er delaktige i viktige og synlige prosjekter med samfunnsoppdraget i sentrum. Vi ser etter en engasjert leder som viser vei og retning. Videre ser vi etter en person som er ambisiøs og sterk på relasjoner og samarbeid, og som evner å ha et godt overblikk i en hektisk og spennende arbeidshverdag.

Arbeidsoppgaver

 • Leveranse-, personal- og budsjettansvar
 • Sikre god organisering samt god ressurs- og personalutnyttelse
 • Sikre at avdelingen jobber planmessig og prioriterer på en måte som gjør at Osloskolens skolekapasitet sikres
 • Sikre at opplæringskapasitet imøtekommer forventet elevtallsvekst og andre fremtidige behov
 • Bidra til klare bestillinger og godt samarbeid
 • Bidra aktivt inn i enkelte større og komplekse prosjekter
 • Sikre høy kvalitet i gjennomføringen av prosjekter i tråd med budsjett og krav om kostnadseffektivitet
 • Utøve lederskap i tråd med Oslo kommune og UDEs forventninger til ledere

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • Flere års ledererfaring med dokumenterte gode resultater
 • Erfaring fra virksomhet som håndterer store og komplekse prosjekter, gjerne innen eiendom
 • Erfaring fra styring og ledelse med et stort budsjett-/økonomiansvar
 • Erfaring fra å jobbe i et politisk-administrativt system, og å ivareta et bredt spekter av interessenter vil bli vektlagt

Personlig egnethet vil bli vektlagt i utvelgelsesprosessen

Personlige egenskaper

 • Analytisk og strategisk med evne til å få et godt overblikk
 • Evne til å se helheten og samtidig ha oversikt over relevante detaljer
 • Utøver tillitsbasert ledelse og legger til rette for åpenhet og delegering av ansvar
 • En synlig leder som engasjerer og inspirerer
 • Sterke kommunikative og relasjonelle ferdigheter, samt god på samarbeid
 • Strukturert, planmessig og ambisiøs med et godt lederskjønn
 • Robust med stor arbeidskapasitet
 • Utviklingsorientert og opptatt av å få det beste ut av ledere og medarbeidere

Vi tilbyr

 • En spennende lederstilling hvor du får bidra med planlegging som skal sikre gode og trygge lærings- og arbeidsmiljø
 • Prosjekter som er viktige for Oslo som by
 • En avdeling som kjennetegnes av tverrfaglighet, godt samarbeid og et sterkt engasjement
 • Engasjerte medarbeidere som brenner for faget og samfunnsoppdraget
 • Lederutviklingsprogrammer og mange møtepunkter for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid og gode pensjonsordninger

Kontaktinformasjon

Anita Capjon Bergh

Fungerende divisjonsdirektør organisasjonsutvikling og fellestjenester

957 34 264

Berit Olsen

Seniorkonsulent Seksjon for lederutvikling og rekruttering

959 15 819

Søk stilling

Vis flere stillinger: