Avdelingsdirektør Ressursavdelingen

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

FirmaStatens vegvesen
FylkeAust-Agder
StedArendal
Søknadsfrist11.05.2018

Ved Statens vegvesen Region sør er det ledig stilling som avdelingsdirektør ved Ressursavdelingen. Avdelingen er en intern ressurs-pool med ca 220 medarbeidere innen sentrale fag som arealplanlegging, landskapsarkitektur, geofag, vegplanlegging, grunnboring, laboratoriefag, grunnerverv, landmåling, elektro med flere. Disse er organisert i 8 ulike seksjoner, hver med sin leder, og hvor disse seksjonene tilbyr ande avdelinger i vegvesenet kvalifisert kompetanse som lånes ut fra Ressursavdelingen. Medarbeiderne er geografisk spredt mellom Kristiansand, Arendal, Skien, Tønsberg og Drammen.

Avdelingsdirektør for Ressursavdelingen er en del av regionvegsjefens ledergruppe. Kontorsted er Regionvegkontoret i Arendal. I helt spesielle tilfeller kan andre lokasjoner i regionen vurderes. Reisevirksomhet må påregnes.

Viktige oppgaver som er tillagt stillingen

 • Personal- og budsjettansvar for egen enhet, hvor ledergruppen i avdelingen står sentralt
 • Fremstå som en kompetent avdeling med ettertraktede medarbeidere, og sørge for at vi på best mulig måte server organisasjonen rundt oss
 • Bidra til faglig utvikling av vegfaget og tilliggende fag som inngår i avdelingen
 • Ansvar for at vi arbeider effektivt, leverer rett kvalitet til rett pris til rett tid
 • Virksomhetsstyring, resultatavtaler, kvalitetsstyring, oppfølging og rapportering
 • Bidra i prosessene omkring innleie av eksterne konsulenter

Dette vektlegger vi

I Statens vegvesen ønsker vi å være profesjonelle, fremtidsrettede og inkluderende. Det er viktig at du som leder

 • kommuniserer godt, ser løsninger, kan vise handlekraft og bidrar til god flyt og samhandling med andre avdelinger
 • engasjerer og motiverer medarbeidere, med særlig vekt på å tenke framtidsrettet
 • jobber for at Statens vegvesen framstår som imøtekommende og målrettet

Alle ledere i Statens vegvesen må være bevisst på at de er rollemodeller og kulturskapere, samtidig som man er en lagbygger i et engasjert og tungt fagmiljø. Fokus på endringsledelse vil være sentralt fremover. Vi ser etter deg som evner å se helheten og som er resultatorientert. Du må være bekvem med å stå frem i en formidlerrolle.

Du får bidra til fremtidens løsninger, og du påvirker samfunnsutviklingen. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger ledere som har kunnskap om og er opptatt av samfunnet rundt seg, og ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Kvalifikasjonskrav

Du har minimum 4 års utdanning fra universitet eller høgskole og ledererfaring. Omfattende og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det er ønskelig med god kjennskap til organisasjonen og bred samfunnsmessig kunnskap.

Vi kan tilby

 • Etatens lederutviklingsprogram
 • Gode muligheter for faglig påfyll
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Gode velferdsordninger

Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk.

Kontaktinformasjon

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi har som mål å tilsette flere kvinner i lederstillinger.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til regionvegsjef Kjell Inge Davik, tlf. 900 44267.

Søk stilling

Vis flere stillinger: