Avdelingsdirektør for Prosjektsenter i Byggherreavdelingen

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.

Firma Statsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist19.11.2019

Statsbygg søker en fremtidsrettet leder til å hjelpe Norges største og mest interessante byggeprosjekter med å lykkes.

Statsbyggs oppdrag er å bygge, forvalte og drifte lokaler for statlige virksomheter i sivil sektor. Vi skal også bidra til å effektivisere statens arealbruk og gi innspill til statlig bygge- og eiendomspolitikk. Vi er en moderne og effektiv forvaltningsbedrift som går foran med forenkling og digitalisering. Statsbygg har en utstrakt og sammensatt prosjektportefølje som stadig er i endring. Dette innebærer økt kompleksitet og større krav til god prosjektstyring. For å imøtekomme dette har Byggherreavdelingen opprettet et nytt Prosjektsenter (PMO), en prosjektstøtte- og styringsfunksjon som skal hjelpe prosjektene med å lykkes.

Vi søker nå en strategisk endringsagent til å lede Prosjektsenteret. Som leder av Prosjektsenteret skal du bidra til læring, digitalisering og innovasjon i prosjektene og rask omsetning av beste praksis til standard. Tjenesteutvikling er sentralt i første fase, som å etablere arenaer for erfaringsoverføring og utvikle nye leveranser som oppstartstjeneste og beslutningsstøtte for byggeprosjektene. Lederen av Prosjektsenteret rapporterer til Byggherredirektøren og inngår i hans ledergruppe med stilling som avdelingsdirektør for Prosjektsenteret.

Prosjektsenteret har ansvar for blant annet mål- og resultatstyring, kontraktsstyring og prosjektstyring i Byggherreavdelingen, og har de underliggende enhetene "SHA og seriøsitet" og "Prosjektøkonomi". Statsbygg har ambisjoner om å være en rollemodell innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), og har stort fokus på bekjempelse av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Våre medarbeidere skal følge beste praksis og sikre god kvalitet og effektivitet.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og lede Prosjektsenteret med personal- og fagansvar
 • Bidra strategisk, taktisk og operativt som en god samarbeidspartner for prosjektene
 • Sikre systematisk læring fra prosjekter og erfaringsoverføring
 • Sørge for økt digitalisering og innovasjon i byggeprosjektene
 • Sikre strategisk utvikling av nye kontrakts- og gjennomføringsmodeller
 • Sikre bedre prosjektgjennomføring
 • Videreutvikle ressursstyring og kompetanseutvikling innen seksjonens fagområder

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på masternivå eller tilsvarende
 • God forretningsforståelse
 • Fordel med erfaring fra styring av komplekse prosjekter
 • Relevant erfaring fra bygge- eller anleggsbransjen, gjerne erfaring fra ledelse av større byggeprosjekt
 • Gjerne erfaring fra management consulting
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Meget gode strategiske evner, men forstår og er god på det taktiske og operative
 • En pådriver med gjennomføringskraft
 • Evne til å fasilitere og drive gjennom endringer
 • Energisk, trives med høyt arbeidstempo
 • Evne til å utfordre prosjektene og prosjektlederne på en konstruktiv måte
 • Evne til å engasjere, motivere og bygge relasjoner
 • Løsnings- og serviceorientert
 • Målrettet og strukturert

Vi tilbyr

 • En meget spennende og variert prosjektportefølje
 • Mulighet til å bidra i noen av landets mest samfunnsaktuelle prosjekter
 • Ambisiøst og tverrfaglig miljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter statens lønnsregulativ som avdelingsdirektør fra kr 950 000 til kr 1 200 000,-, avhengig av kompetanse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktperson

Marius Tunstad

Byggherredirektør

Telefon 458 69 306

Søk stilling

Vis flere stillinger: