Avdelingsdirektør Budsjett og virksomhetsstyring

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.

Firma Statsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist15.08.2018

Avdelingsdirektøren leder seksjonen som har ansvar for økonomi og virksomhetsstyring i Statsbygg. Dette omfatter koordineringsansvar for utarbeidelse og oppfølging av Statsbyggs drifts- og investeringsbudsjett, mål- og resultatstyring samt internkontroll. Seksjonen har ansvar for å koordinere statsbudsjettprosessen og koordinerer Statsbyggs styringsdialog med eierdepartementet. Avdelingsdirektøren rapporterer til direktør for Økonomi- og virksomhetsstyring.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle seksjonen og medarbeiderne
 • Sikre leveranser innenfor seksjonens ansvarsområder
 • Være en aktiv bidragsyter i ledergruppen ved strategisk og operativt utviklingsarbeid
 • Være en god samarbeidspartner overfor øvrige avdelinger i Statsbygg

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå (siviløkonom eller lignende)
 • Ledererfaring
 • God kunnskap om økonomi- og virksomhetsstyring i offentlig sektor
 • Erfaring med utvikling av interne kvalitetssystemer og internkontroll
 • Erfaring fra utviklings- og forbedringsarbeid er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Trygg og tydelig leder med engasjement og gjennomføringskraft
 • Evne til å skape resultater gjennom analytisk, strukturert og god ledelse
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å tenke strategisk og ha et utviklingsorientert og forretningsmessig fokus

Vi tilbyr

 • Gode faglige utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ som 1060 avdelingsdirektør fra kr 900 000,- til kr 1 050 000,-. For særskilt godt kvalifisert søkere kan høyere lønn vurderes
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktinfo:

Marianne Fålun direktør (+47) 959 64 627

Søk stilling

Vis flere stillinger: