Auli Park

Hittil har Aulifeltet i Nes kommune kun bestått av ene- og tomannsboliger og rekkehus. Nå har Auli Boligutvikling i samarbeid med Asker Entreprenør sørget for at den første blokkbebyggelsen har sett dagens lys på Auli.

Fakta

Sted: Auli i Nes, Akershus

Prosjekttype: Boligblokk

Bruttoareal: 3.500 kvadratmeter

Byggherre: Auli Boligutvikling

Byggherrerepresentant: Aase Byggeadministrasjon

Totalentreprise: Asker Entreprenør

Kontraktsum eks. mva.: 85 millioner kroner

Arkitekt og LARK: Romerike Arkitekter

Rådgivere: RIB, RIG, RIByFy: Consisu l RIBR: Roar Jørgensen l RIE: Aurskog Elektriske Installasjon l RIV Rør: Norconsult l RIV Vent: Gupex l RIAKU: Sweco Norge l RIVA: EM Teknikk l ITB: SRO Consult

Underentreprenører og leverandører: Prefab råbygg: Spenn-
con l Taktekking: Rune Edvardsen l Ventilasjon: Gupex l Rør: Andersen og Aksnes Rørleggerbedrift l Elektro: Aurskog Elektriske Installasjon l Tømrer: Nygaard Bygg l Kjøkken og garderobe: HTH l Parkett: Bo Andrén l Mur- og flisarbeider: NK Bygg l Maler: Odin Entreprenørfirma l Grunn- og utomhusarbeider: Becker Entreprenør l Rekkverk: GBS Produkter l Blikkenslager: Franke Onsrud Blikkslageri l Heis: TKS Heis l Vinduer: Lian l Dører: Sentrum Bygg l Lås og beslag: Atech Security l Systemhimling: Rovik Montasje l Aluminium og glass: Noractor

Bak utbyggingsselskapet Auli Bolig-utvikling AS finner vi blant flere Stian Udnes, som i flere år har drevet Udnes Utemiljø AS. Han begynte som eiendomsutvikler i det små i 2005. Auli Park er hans hittil største ferdigstilte boligprosjekt, selv om han nå er i gang med et enda større boligprosjekt på Neskollen.

Manglet blokkerfaring

– Siden 2005 har det ballet på seg ved at vi kjøpte stadig flere tomter i et større og større omfang. Denne tomta på Auli på 6,4 mål kjøpte vi da den dukket opp. Vi hadde ikke erfaring med bygging av blokker, så vi solgte 30 prosent av selskapet til Asker Entreprenør gjennom deres eiendomsselskap Asent Utvikling. De har vært med oss siden prosjek-teringsstadiet, sier Stian Udnes.

Auli Park består av to bygningskropper forbundet med et felles trappe- og heishus. Arealet er 3.500 kvadratmeter fordelt på parkeringskjeller og fire boligetasjer. De 43 leilighetene varierer i størrelser, og er på rundt 50, 70 og 100 kvadratmeter. Fasadene består i hovedsak av tegl, trepanel og fibersementplater. På oversiden av blokka planlegges det også satt opp tre eller fire eneboliger.

– Foruten spørsmål rundt problematikken brann og lyd, var en del av utfordringene å velge riktig byggemetode. Det var viktig å ha et godt forprosjekt ved utarbeidelse av krav-spekken i totalentreprisen. Vel hadde vi arkitekttegninger, men mye av det byggtekniske var ikke løst. Derfor var det avgjørende at Asker Entreprenør bidro med sin erfaring og kompetanse i forprosjektet, understreker Udnes.

De største utfordringene for aktørene var grunnarbeid, fundamentering og betongarbeider. Planen var egentlig en tre etasjers blokk beliggende lenger opp på tomta, med innkjøring fra øst. I stedet ble det sprengt ut mer fjell mot øst, slik at første etasje nå ligger under terreng med inngang og vinduer mot vest. Innkjøring til p-kjelleren er nå fra Senterveien i sør, som ble senket om lag en meter.

Det er sprengt ut bortimot 16.000 kubikkmeter fjell som er knust i området, og delvis fylt tilbake. Etter utsprengingen var det en ni meter høy fjellskjæring i en byggegrop uten utløp, som underveis i prosjektet måtte tømmes ved hjelp av pumper.

Sikring og store spenn

Hemen Nori, anleggsleder i Asker Entreprenør, forteller at kjellerveggen med seks meters høyde ble støpt i fire omganger, hver på cirka 25 meter. – Veggen måtte sikres mot øst med spesialbolter bestilt fra Tyskland, både på grunn av det kraftige marktrykket og mot en eventuell oppdrift, forklarer Nori.

– Det var også utfordringer med dekke over kjeller, siden bygget er nesten 80 meter langt og hele 12 meter bredt. Bredden er på sitt maksimale. For ikke å svekke bæreevnen måtte vi derfor passe nøye på ved kjerneboring og ikke treffe noe spenn-armering. Det var også utfordringer med alle dekker oppover, på grunn av spennlengden og at det ikke var noe leilighetsskille i betong, der dekke kunne spennes mellom vegg til vegg, sier Nori.

– Svalgangselementene i massiv betong ligger i lengderetningen og har en bredde på hele 3,5 meter; det er første gang Spenncon leverer å store svalganger. Det ble derfor krevende da vi skulle lirke dem på plass med en mobilkran som sto på den andre siden av bygget.

Auli Park har 10 leiligheter i de tre øverste boligetasjene, men det i første etasje er ti toroms og tre treromsleiligheter. Det ga åpenbare utfordringer siden det ikke samsvarte med tekniske føringer gjennom alle etasjene.

– Det har noe med totaløkonomien i prosjektet å gjøre, sier Udnes. – Byggeteknisk hadde det selvsagt vært mest optimalt med ti leiligheter i hver etasje, plassert rett over og under hverandre. Men med så mye fjell som skulle tas ut, og med tilsvarende omkostninger, måtte det et gitt antall leiligheter til for å kunne fordele kostnadene på flere, bekrefter han.

Det var opprinnelig planlagt å benytte luft-til-vann varmepumper, men utbyggerne valgte i stedet å investere i fem geobrønner ned til 350 meter. – Det gir vannbåren gulvvarme i alle oppholdsrom og balansert ventilasjon. Det høyner kvaliteten i prosjektet, og selv om det var en stor investering for oss, blir oppvarmingen for kundene økonomisk sett relativt billig, sier Udnes.

I tillegg til balkonger, og brede nok svalganger til at enkelte beboere allerede benytter dem som sitt frokostareal, er det anlagt en stor felles takterrasse med svært gunstige solforhold og utsikt mot Glomma.

Sikker på salg

Nes kommune består av spredt bebyggelse, med flere mindre tettsteder. 10 prosent av kommunens innbyggere bor på Auli-feltet, som dermed er blant de mest folkerike tettstedene etter Årnes.

– Mange av boligene er fra 70- og 80-tallet, og vi erfarer at flere av de eldre ikke vil flytte, de trives jo godt i området. Men de kan allikevel godt tenke seg å flytte til en bolig med mindre vedlikehold. Kjøpegruppa her beviser det, sier Udnes.

Prosjektet ligger kun et par titalls meter fra Auli Senter, der de fleste viktigste butikkene og servicetilbud har etablert seg.

Salgsstarten på Auli Park var i november 2016, innen mars 2017 var 60 prosent solgt. At det er 11 usolgte leiligheter igjen, bekymrer ikke Udnes. – Nei, når Auli Park nå står ferdig tror jeg både interessen og responsen vil øke. Mange av de som hittil har sittet på gjerdet og vært avventende, vil nå hoppe ned og investere i leilighet her, sier han.