Dette rekkverket over en kulvert på E134 Avaldsnes skal skiftes.
Dette rekkverket over en kulvert på E134 Avaldsnes skal skiftes.Foto: Statens vegvesen

Åtte ville ha riksveikontrakt – dette ble vinneren

Det var stor interesse for å vedlikeholde riksveinettet i tolv kommuner i Nord-Rogaland, Ryfylke, Sunnhordland og Hardanger.

– Nå er kontrollregningene gjort, karensperioden er over, og kontrakten er tildelt Avaldsnes-firmaet Jostein Myge AS, opplyser byggeleder Einar Stange i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Følgende åtte entreprenørselskaper leverte inn tilbud på drift- og vedlikeholdskontrakten:

* Jostein Myge AS – 19,47 millioner kroner

* Landmark Maskin AS – 24,85 millioner kroner

* Vats Anlegg AS – 26,21 millioner kroner

* Mesta AS – 28,04 millioner kroner

* Stord Anlegg – 28,90 millioner kroner

* BG Suldal AS – 29,92 millioner kroner

* Vassbakk og Stol AS – 30 millioner kroner

* BMO Tunnelsikring AS – 30,55 millioner kroner

– I tunneler skal vi renske med spett, sprøyte betong og bolte, i tillegg til at vi skal legge fiber. Vi skal rydde vegetasjon, etablere gangfelt, oppgradere trafikkøyer og totalt åtte busslommer. Vi skal skifte ut gamle gatelys og skilt, montere nye rekkverk, forbedre grøfter og montere nye vannkummer. Vi skal også utbedre gang- og sykkelveger og vegkanter, sier Stange til.

Arbeidene skal starte så snart så mulig, og kontraktsperioden er ut året, skriver Vegvesenet i meldingen.

I Rogaland går kontrakten gjennom kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn, Vindafjord, Suldal og deler av Hjelmeland.

I Vestland er det Sveio, Stord, Fitjar, Etne og deler av Ullensvang som omfattes.

Vegene de skal arbeides på, er E134, E39 og riksveg 13.