Atrå skule

A til Å Entreprenør og Skorve Entreprenør har i et arbeidsfellesskap bygd nye Atrå ungdomsskole i Tinn kommune i Telemark.

Fakta

Sted: Tinn

Prosjekttype: Skole

Bruttoareal: 1.900 kvadratmeter BRA

Kontraktsum: 65 millioner kroner eks. mva.

Byggherre: Tinn kommune

Byggherrerådgiver: WSP

Totalentreprenør: A til Å Entreprenør og Skorve Entreprenør i et arbeidsfellesskap

Arkitekt: LINK Arkitektur

Rådgiver bygg, brann, VVS, utvendig VA og elektro, samt ansvarlig for BIM og ITB: Sweco Seljord

Underentreprenører og leverandører: Massivtre: Woodcon l Riving: AF Decom l Rørlegger: Notodden Rørleggerforretning l Ventilasjon: GK Inneklima Notodden l Elektro: Elektrokontakten l Grunn- og utomhusarbeid: Brødrene Alseth l Taktekking: Protan Entreprenør l Heis: Heisplan l Betong: Brødr. Hansen Betong l Himlinger: Modulvegger l Lettak: Lett-Tak Systemer

Nybygget er cirka 1.900 kvadratmeter, fordelt på to etasjer og er koblet sammen med eksisterende Åtrå barneskule med en gangbru.

Skolen er nå overlevert til kommunen og skal tas i bruk til skolestart på nyåret.

– Ved å koble sammen byggene fremstår skoleanlegget i dag som en integrert 1-10 skole. I tillegg skal deler av nybygget benyttes som samfunnshus eller flerbrukshus. Det er en diskusjon i kommunen om hva den delen av bygget skal kalles, men den består av utleielokaler som kan brukes av både kulturskolen, organisasjoner og private, sier Bård Lien fra arbeidsfellesskap til de to bedriftene.

Flere spesialrom

Anleggsleder Kjetil Øigarden i A til Å Entreprenør forteller at den nye ungdomsskolen i hovedsak består av tre klasserom, ett for hver trinn, med tilhørende grupperom.

Det er ytterligere ett stort grupperom, som kan gjøres om til klasserom ved behov. I tillegg inneholder bygget skolekjøkken og spesialrom for blant annet kunst og håndverk, realfag og spesialpedagogikk.

– Det er gjennomført god og moderne standard i nybygget. Hovedmaterialet er massivtre, og det er mye synlig tre i lokalene. Det er også mange glassvegger og store vindusflater, for å skape åpne og lyse lokaler. Samtidig er flere av veggene i klasserommene malt i ulike farger. Fargepaletten og dekoren i bygget er inspirert av lokal tradisjon og rosesømmen til bunaden i Tinn, sier han.

Øigarden forteller at det er lagt vekt på å bruke miljøvennlige materialer.

– Bygget er nær passivhusstandard, men det som gjør at prosjektet skiller seg ut er mulighetene for sambruk. Det er arealeffektivt, og rundt 500 kvadratmeter av bygget er såkalt flerbrukshus. Den delen består blant annet av «storsalen», som ved behov kan deles inn i to mindre saler. De som leier lokalene får også tilgang på møterom, garderobe og lager, samt kjøkkenet som også skolen bruker til undervisning, sier han.

Rev gammel skole

Øigarden og Lien er selv fra Tinn og kan fortelle at den nye skolen er blitt planlagt i flere år. De tror bygget blir en viktig del av lokalsamfunnet, og sier at flere i kommunen gleder seg til å ta det i bruk.

– Den gamle ungdomsskolen hadde gått ut på dato og blitt lappet sammen i flere omganger. Det var dårlig ventilasjon og isolasjon, så det var på tide å erstatte det med et nytt bygg. Diskusjoner rundt kostnader og plassering har tatt lang tid, men i fjor var alt klart for byggestart, sier Lien.

Øigarden forteller at de startet å rive den gamle skolen i juni 2019.

– Det var en stor saneringsjobb, som pågikk i cirka tre måneder. Den gamle bygningsmassen var på over 4.200 kvadratmeter. Alt ble sortert og levert til godkjente mottak. Deretter startet vi på grunnarbeidene like over sommeren. Det er støpt betonggulv på grunn og bakvegg i første etasje, men ellers er skolen bygd opp av massivtreelementer. Monteringen av massivtre begynte rundt høstferien i fjor. Deretter var det tett tak i midten av november, sier han.

Leveres tidligere enn planlagt

Bygget var tett i januar.

– Da startet de innvendige arbeidene, og samtidig jobbet vi med fasaden. Den består av ferdig royalimpregnert kledning fra Marnar Bruk. Bygget var ferdig kledd og stillasene var nede i løpet av februar. De innvendige arbeidene var ferdige nå i oktober. Deretter har vi jobbet med kompletteringer og testing fram til overlevering i november, sier han.

Øigarden legger til at byggeprosessen generelt har gått veldig bra. Prosjektet leveres innenfor budsjettrammene og tidligere enn planlagt.

– Vi har ikke hatt noen store utfordringer. Prosjekteringen har stemt, leveransene kom når de skulle og monteringen har gått som planlagt. Koronasituasjonen har heller ikke skapt noen forsinkelser eller andre utfordringer. Dermed overleverer vi også bygget noe før kontraktsfestet dato, som var første desember. Vi overleverer isteden 12. november, sier han.

Ingen store utfordringer

Bård Lien påpeker at det har vært en positiv opplevelse å jobbe med massivtre.

– Å montere massivtre har vært en effektiv og god byggemåte. Bygget kom raskt opp og ble tettet fort. Det har også fungert veldig bra å jobbe i et arbeidsfellesskap. Vi har fordelt arbeidene så jevnt som mulig, og begge selskapene har bidratt med byggeledelse og egne fagarbeidere, sier han.

Daglig leder Per Ivar Magnushommen i Skorve Entreprenør sier at skolebygget er det femte prosjektet de har utført i massivtre.

– Det er blitt et satsingsområde for oss. Vi har også egne ansatte som monterer og ser at det er store tidsbesparelser å bygge på denne måten. Vi har utført over 18.000 kvadratmeter med skolebygg, studentboliger og idrettshaller med massivtre, sier han.

Prosjektleder Tor Golid i Skorve Entreprenør sier samarbeidet med A til Å entreprenør har gått smertefritt.

– Bygdefolk arbeider godt i sammen, sier han.


Flere prosjekter