Ill.: KMS Arkitekter AS

Atlant Entreprenør bygger boliger for en halv milliard

Tønsberg-entreprenøren Atlant Entreprenør AS skal bygge 150 leiligheter i Melsomvik, Sandefjord til en rammesum på cirka 640 millioner kroner.

Første byggetrinn skal igangsettes høsten 2017.

Atlant Entreprenør har signert en totalentreprisekontrakt med samspill med byggherre Solnes Eiendom AS.

Prosjektet er på totalt 20.500 kvadratmeter inkl. parkeringskjellere. Det er delt opp i tre hovedtrinn hver på cirka 7.000 kvadratmeter BRA. Det skal bygges rundt 150 leiligheter i forskjellige størrelser avhengig av hva markedet ønsker.

Første byggetrinn har forventet oppstart høsten 2017 og deles opp i tre deltrinn, hvor hvert deltrinn har 25-30 leiligheter. Byggene oppføres i konstruksjon av plasstøpt fundamentering i kjellerplan og stål- og prefabrikkerte betongelementer videre oppover.

Området vil i tillegg får rundt 200 båtplasser og en marina med tankfylling.

En bevaringsverdig bygning fra ca. 1850 skal rehabiliteres og inneholde kafe, bakeriutsalg, selskapslokale og annet.

Byggestart er høsten 2017 med ferdigstillelse av første deltrinn våren 2019. Totalt blir det en byggetid på 5-7 år.

Rammesum er 640 millioner kroner ekskl. mva.