Assisterende Prosjektsjef / Admin leder


Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

FirmaPrime Executive for Bane NOR
FylkeØstfold
StedMoss
Søknadsfristsnarest

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre - og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 100 medarbeidere. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Eidsvoll - Langset og Sørli - Åkersvika (Dovrebanen) samt Sandbukta - Moss - Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot Hamar, Lillehammer og Halden.

Bane NOR skal bygge 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert to tunneler og en ny jernbanestasjon i Moss på ca. 800 meter.
Forberedende arbeider startet høsten 2017. Planlagt byggestart for hovedarbeidene er 2019. De første togene skal etter planen gå i 2024. Prosjektet skal stå ferdig i 2025.

Prosjektorganisasjonen skal nå styrkes med en assisterende prosjektsjef / Administrasjonsleder.

Som assisterende prosjektsjef for utbyggingsprosjektet Sandbukta - Moss - Sjåstad vil du bistå i at prosjektet når sine definerte mål. Du vil være deltaker i, og oppfølging av interne møter og prosesser, og du vil være en fast stedfortreder for prosjektsjefen.

Stasjoneringssted vil være Moss.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå prosjektsjefen i at prosjektet når sine definerte mål
 • Administrativt: Overordnet ansvar for systemer, strukturer, innkjøp, utstyr, kontorlokaler, sekretariat mm
 • Deltakelse i, og oppfølging av interne møter og prosesser
 • Bistå i planleggingen og anleggsgjennomføringen
 • Bidra til en forsvarlig gjennomføring av arbeidene, teknisk, økonomisk og kontraktuelt
 • Være pådriver for-, og bistå prosjektsjef med rapportering
 • Delta i prosjektstyring
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse fra universitet eller høgskole
 • Minimum 5 års relevant erfaring fra styring av store samferdselsprosjekter
 • Dokumenterte resultater fra tilsvarende oppgaver
 • Evne til å ta gode strategiske og økomiske beslutninger
 • Godt blikk for planløsninger og effektive produksjonsmetoder
 • Manglende formell erfaring kan kompenseres med høyere utdannelse
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Utdanningsretning

 • Administrasjon og ledelse
 • Økonomi
 • Bygg og anlegg

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper
 • God leveringsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Løsningsorientert, involverende, målrettet og strukturert
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog

Søk stilling

Vis flere stillinger: