Illustrasjon: Asplan Viak

Asplan Viak med mulighetsstudie for Bergensregionen

Hordalandskommunene Voss og Vaksdal står foran store endringer med de kommende samferdselsløftene i regionen. Denne uken presenterer Asplan Viak noen av morgendagens muligheter.

Det skriver Asplan Viak i en pressemelding via byrånettsiden NTB Info.

Utbygging av E16 og Bergensbanen mellom Voss og Arna tilsier at kommunene og de nye stasjonsbyene går spennende år i møte. 

Denne uken holder Asplan Viak folkemøter i Voss og Vaksdal, hvor innbyggerne får presentert arkitektkontorets visjon for et av fremtids-scenarioene for Bergensregionen.
– Infrastrukturtiltak av denne størrelsen har potensial til å forandre våre omgivelser. Jernbane er en av de største og viktigste driverne for bærekraftig, byrettet transformasjon. Det er av avgjørende viktighet at lokalsamfunnene diskuterer den kommende investeringen, og forbereder seg på hva som muligens kan skje, sier fagansvarlig for by- og stedsutvikling hos Asplan Viak, Fredrik Barth.
Ifølge Barth skisserer Asplan Viaks innspill bare ett av mange mulige fremtidsbilder for Voss og Vaksdal.
– Spørsmålet er hvordan du som innbygger ser for deg at regionen skal være om 30 år, mener byplanleggeren. Ordførerne sier seg enige.

– Folketallsvekst er det som skal til for å videreutvikle privat og offentlig service. Ny Vossabane fører oss nærmere Bergen. Vi er vant til å ha et lite folketall, og vi er vant til å måtte slåss for å opprettholde folketallet – og så skal vi se for oss en dobling av folketallet. Dette blir utfordrende, uttaler Vaksdal-ordfører Eirik Haga.

Folkemøtet i Vaksdal arrangeres tirsdag kveld, mens folkemøtet i Voss arrangeres onsdag kveld denne uken.