Asplan Viak blir eneeier av Norplan

Asplan Viak blir eneeier av Norplan etter å ha kommet til enighet med Multiconsult om overtakelse av deres aksjer i selskapet.

Til venstre, Øyvind Mork, administrerende direktør Asplan Viak. Til høyre, Christian Nørgaard Madsen, administrerende direktør Multiconsult.

Avtalen trer i kraft fra og med 1. januar 2017.

Norplan AS ble etablert i 1971 som et partnerskap for gjennomføring av internasjonale oppgaver. Det har fungert som en internasjonal merkevare for Norges ledende planleggere, arkitekter og ingeniører.

- Vi ønsker å videreføre og styrke den merkevaren som er bygget opp over lang tid i Norplan. Selskapet vil bli instrumentelt i arbeidet med å fremme vår internasjonale markedsposisjon, hvor vi ser gode muligheter gjennom etablerte og nye partnerskap, sier administrerende direktør for Asplan Viak, Øyvind Mork i en pressemelding.

For at både Multiconsult og Asplan Viak skal kunne betjene alle kunder med en helhetlig og enhetlig profil internasjonalt vurderer selskapene at det er riktig at eierskapet til Norplan overføres til kun ett selskap.

- Multiconsult har en betydelig vekst i internasjonal virksomhet og har de siste årene etablert flere internasjonale datterselskap. Siden 2015 er all internasjonal virksomhet blitt fremmet under Multiconsult som merkenavn. Vi opplever at Multiconsult nå er et godt etablert internasjonalt merkenavn og ønsker å rendyrke dette i realiseringen av vår videre internasjonale vekst, sier Christian Nørgaard Madsen, konsernsjef i Multiconsult.