<p>Byråd Hanna Marcussen for byutvikling i Oslo kommune jublet for infill-boligprosjektet på Grünerløkka som skal stå klart i 2019.</p>Gunnar Bøyum (f.v.), Hanna Marcussen, Isak Oksvold og Guro Hauge.Guro Hauge holdt tale.Hanna Marcussen håper flere byggherrer følger i Aspelin Ramms fotspor.Infill er et konsept for byreparasjon, hvor det bygges mellom to bygninger.

Aspelin Ramm feiret Oslos første infill-boligprosjekt i massivtre

Med konfetti, sprudlevann og kanelboller markerte Aspelin Ramm tirsdag at de er kommet et viktig skritt videre i utbyggingen av Oslos første infill-boligprosjekt i massivtre.

Byråd Hanna Marcussen (MDG) for byutvikling i Oslo kommune og fagansvarlig Guro Hauge for bygg og materialer i ZERO var blant gjestene da Aspelin Ram markerte at de nå er i gang med bygging i massivtre i det prestisjetunge infill-prosjektet deres på Grünerløkka.

- Råbygget er på plass, og nå er vi i gang med å jobbe med massivtre. Vi skal i alt bygge 38 leiligheter, og dette blir Oslos første Infill-boligprosjekt med en grønn profil. Det håper vi kommer til å sette spor etter seg, både i bransjen og blant boligkjøperne. Infill er et konsept for byreparasjon, hvor vi bygger igjen tomrom mellom to bygninger. Vi ønsker å fylle tomrommet her med et smykke som gir noe tilbake til byen, sier Isak Oksvold i Aspelin Ramm Eiendom AS.

Han forklarer at massivtre kommer som ferdigelementer til byggeplassen, der det monteres direkte.

- Tre som materiale er en fornybar ressurs og gir lavere klimabelastning i seg selv, men også fordi det erstatter materialer som stål og betong. Vi estimerer at CO2-utslippene er omtrent halvparten som ved konstruksjoner i tradisjonelle materialer. I tillegg vil leilighetene ha fornybar energiforsyning gjennom geobrønner og resirkulering og bruk av gråvann. Vi kjører selvsagt fossilfri anleggsplass, forteller Oksvold.

Alliance arkitekter er arkitekt på prosjektet og Veidekke Entreprenør står for utbyggingen.

Skiller seg ut på Grünerløkka

Byråd Hanna Marcussen for byutvikling i Oslo kommune mener Aspelin Ram går foran som et godt eksempel med prosjektet på Grünerløkka.

- Her bruker de både massivtre, lavkarbonbetong og borer geobrønner. De lager boligprosjektet så klimavennlig som mulig, og går fram som et godt eksempel. Det er kjempebra, og jeg håper de inspirerer andre boligutviklere til å tenke på å strekke seg lengre, sier hun til Byggeindustrien.

- Det er viktig at noen utviklere går foran og satser på miljøutvikling. Det trenger vi. Jeg opplever at det innen næringsbygg har skjedd mye på miljøfronten, fordi mange leietakere setter strenge miljøkrav. Når det gjelder boligbygg er det annerledes. Vi trenger derfor gode og innovative boligprosjekter som dette, hvor vi får testet ut nye og miljøvennlige løsninger, legger hun til.

- Dette prosjektet vil skille seg tydelig ut fra andre bygg på Grünerløkka. Hvordan tror du naboene vil reagere?

- Det skiller seg helt klart ut. De bygger i massivtre i et område med primært bygårder fra slutten av 1800-tallet. Samtidig er det et nytenkende og spennende prosjekt fra vår tid, hvor man har tenkt på kvalitet og gode løsninger. Når man først skal bygge noe nytt i et slikt bevaringsverdig bymiljø, er det viktig at de bygger noe som står seg over tid. Det opplever jeg at de her gjør, sier hun.

Marcussen legger til at hun tror mange av Grünerløkkas «trendy» beboere vil sette pris på et boligprosjekt som setter miljø i front.

ZERO: - Inspirerende

Fagansvarlig Guro Hauge for bygg og materialer i ZERO skryter også av prosjektet.

- Det er utrolig viktig med byggherrer som tør å gå foran, som er nysgjerrige og finner klimavennlige løsninger. Det er inspirerende med byggeprosjekter som dette. Nå må vi se på hvilke virkemidler som trengs for å ta den miljøvennlige utviklingen i byggebransjen et skritt videre, sier hun.

- Den store utforfordringen framover er å bygge bra bygg og samtidig nå klimamålene. For å få til det må vi se på hvordan vi skal få ned utslippene fra materialene på byggeplassen, legger Hauge til.

Hun påpeker at forbildeprosjekter som innfillprosjektet på Grünerløkka er avgjørende for utviklingen videre, og at de blant annet kan bane vei for nye forskrifter.

- Man lærer mye i byggenæringen av de gode eksemplene, som tør å strekke seg lenger. Det er viktig for å få til en bedre utvikling, sier Hauge.