Asko Rogaland

Asko Rogaland

Sted: Gjesdal næringspark i Ålgård

Prosjekttype: Nybygg

Totalkostnad eks mva: 450 millioner kroner

Bruttoareal: 34.000 kvm

Byggherre: Asko Bygg Rogaland

Prosjekt- og prosjekteringsledelse: Brick AS

Byggeledelse: Brick AS

Entreprenør - bygg: Huurre Norge

Arkitekt: Bright Arkitekter AB

Rådgivere: RIB: Bright AS - RIV: Bright VVS - RIE: Bright Elektro - RIBr: Brann og Sikkerhets Rådgivning - RIKulde: Thermoconsult

Underentreprenører og leverandører: Tomteopparbeiding: Risa - Ferdigbetong: Jærentreprenør - Betongelementer: AS Betong - Gulvstøp: Egeland gulvstøp - Fugefritt betonggulv: Teqton - Stål: Icopal Metall - Taktekking: IcopalTak Vest - Glass: Farstad Glass - Rørlegger: Bademiljø Greåker - Ventilasjon: GK Norge - Elektro: Siemens - Kuldeanlegg: Midt Troms kjøleservice - Branntetting og -isolering: Firesafe - Sprinkler: Aquatech

Bygg tilsvarende fem fotballbaner

Det tar ti minutter å gå rundt Asko Rogalands nye bygg i Gjesdal næringspark i Ålgård kommune.

Bygget er på 34.590 kvadratmeter. Av dette ligger 31.000 kvadratmeter på samme plan.

450 millioner kroner
Asko Rogalands nybygg er tegnet av Bright Arkitekter AB og ført opp i delte entrepriser. Brick AS har hatt både prosjekt- og byggeledelse, samt prosjekterings- og CM-ledelse. Tiltakshaver er Asko Bygg Rogaland. Råbygget kostet 350 millioner kroner eks mva. Total byggekostnad er på 450 millioner kroner eks mva. Byggearbeidene startet i juni 2007. Bygget stod ferdig i oktober i fjor.

Teknisk ansvarlig Einar Jørpeland forteller at bygget rommer tørrvarelager, kjølelager og fryselager for Asko, kjølelager for Bama, tekniske rom og to kontorfløyer.

- Tørrvarelageret har en kapasitet på 10.300 støtplasser (for lagring i høyden) og 4.700 plukkplasser, kjølelagrene rommer 2.500 støtplasser og 2.000 plukkplasser, mens fryselageret rommer 3.000 støtplasser og 2.000 plukkplasser. I kjølelagrene er det mellom 2 og 4 grader Celsius. I fryselageret er det minus 20 grader Celsius (kravet er minus 18 grader, men ved å holde temperaturen to grader lavere kompenseres det for endringer i temperaturen når dørene er åpne). Det to trinns fryseanlegget har et av landets største CO2 anlegg.

100 trucker
Transport rundt om i lagerhallene skjer med 100 trucker. De lades i et eget truckladerom. Ladingen er elektronisk styrt, noe som sparer ti prosent på strømregningen. Mye av personflyten skjer på gangbruer, for å unngå fare for sammenstøt med trucker. Hallene har en laveste takhøyde på 10,7 meter under sperrene og en total takhøyde på 13,2 meter.

Bygget har 44 lastebrygger, 12 for inngående varer og 32 for utgående. Alle lastebryggene har værtetting. Hver uke er det 180 avganger med totalt 3.100 kubikkmeter med varer. Anlegget dekker Sørvest-Norge fra Bømlo i nord til Sirdal og Sokndal i sør. Varene går til butikker i Norges Gruppen, samt til kiosker, hoteller og bensinstasjoner. Det er cirka 250 arbeidsplasser i bygget.

Fugefritt gulv
Tomten ligger i et skrånende terreng og er på 70 mål. Det aller meste er fjellgrunn. Asko Bygg Rogaland har opsjon på å kjøpe mer tomteland og har planer om en fremtidig utbygging på 16.000 kvadratmeter.

Bygget består av en rektangulær hoveddel og utbygg for administrasjon, driftskontor og tekniske rom. Bærende konstruksjon er i betong og stål. Taket er flatt, isolert og papptekket. Fasadene består av sandwichelementer. I hallene er det fugefritt betonggulv, levert av Teqton. Betongen er tilsatt hvite pigmenter for å få den lysere. Og når vi snakker om lys, så er lyset i hallene meget godt. Lysrør skiftes fra sakselift.

Kort byggetid
Jørpeland trekker frem kort byggetid og bygging i en tid med høyt press i byggenæringen som de største utfordringene i oppføringen av bygget.

- Bygget ble delt opp i flere soner, med ulike frister for ferdigstillelse av hver sone. Vi holdt den planlagte fremdriften.

Bygget har vannbåren oppvarming.

- Det meste av varmen tas ut av kjøleanlegget. Naturgass (via rørledning fra Kårstø) brukes som sekundær energikilde. Årlig energiforbruk er beregnet til å ligge mellom 200 og 250 kWh per kvadratmeter. Vi har et eget energiprogram i Asko og det er intern konkurranse mellom ulike enheter om å være mest mulig energiøkonomisk.

Ventilasjonsanlegget er balansert og har varmegjenvinning. Bygget er fullsprinklet og har to SD-anlegg, et for kjøleanlegget og et for resten av bygget. Kjøleanlegget har strenge krav til rengjøring, siden bygget rommer matvarer. Det ble praktisert rent bygg under oppføringen.

Området utenfor bygget er asfaltert og brukes til parkering med plass til virka 300 biler. På sørsiden av hovedbygget ligger det en vaskehall for lastebiler og trailere.

Være til stede
I snitt var bemanningen under byggingen på godt over 100 personer. Jørpeland sier at en viktig lærdom fra prosjektet var at det er viktig å være til stede hele veien.

- Da er det mulig å ta kjappe avgjørelser. I april skal vi evaluere hele byggeprosessen og ta med oss lærdommer både fra det positive og det negative videre. Da vi bygget dette bygget baserte vi oss på erfaringer fra et tilsvarende bygg som ble ført opp på Alnabru i 2007.

Sivilarkitekt Michael Foberg i Bright Arkitekter AB forteller at de største arkitektoniske utfordringene var å få til rett bygningsform for den logistikken, vareflyten og personellflyten som skal være i bygget og samtidig skape et bygg med god estetikk.

Prosjektleder Ketil Fjeld i Brick AS forteller at hans største utfordring var kort byggetid kombinert med parallell prosjektering og bygging.

- Vi hadde meget tett og god dialog med Asko Rogalands to representanter, noe som var helt avgjørende for et vellykket resultat.

Tekst og foto: Ole Harald Dale