Asker Tek

ASKER 20140702 Dronefoto-Hagaløkkveien 28 Foto: nyebilder.no

Som i de to tidligere byggetrinnene i Kraglund kontorpark i Asker har Jostein Rønsen Arkitekter tegnet også dette kontorbygget, mens Skanska Norge i en totalentreprise har hatt ansvar for byggingen. Skanska Eiendomsutvikling har ledet utviklingsprosessen og byggingen som prosjektleder for byggherre Ferd Eiendom.

Fakta

Sted: Asker

Prosjekttype: Kontorbygg

Bruttoareal: 20.000 kvadratmeter

Byggherre: Hagaløkkveien 26 AS (Ferd Eiendom)

Totalentreprenør: Skanska Norge

Kontraktsum inkl. mva.: 341 millioner kroner

Arkitekt: Jostein Rønsen Arkitekter

Interiørarkitekt: Anne Ruth Flåte

LARK: Landskapsarkitektene Berg og Dyring

Rådgivere: RIB, RIG, RI Vei: Rambøll Norge l RIV: Deltatek l RIE: Heiberg & Tveter l RIBR: Multiconsult l RIAKU: Brekke & Strand l RI Energi og RIM: Skanska Norge

Underentreprenører og leverandører: Grunn-, veg- og utomhusarbeider: Håkanes Maskin l Armering: Borg Armering l Prefab: Contiga l Klimavegger: RVT l Glasserbeider: Profilteam l Stål- og tredører: Daloc l Vinduer: Norgesvinduet Bjørlo l Porter: Hörmann Norge l Utvendig kledning og fasade: Gunnar Hippe l Solavskjerming: Hunter Douglas Norge l Systemvegger, glassfelt, glassdører: Acusto l Lås, beslag og WC-garnityr: Dormakaba l Maler: Malermester Buer Drammen l Fliser og speil: Mur og Flisarbeid l Adgangssperrer: Boon Edam l Sparkling, epoxy og oppmerking garasje: Epoxy Betong Service l Parkett: Bo Andrén Norge l Teppe og vinyl: Intep l Taktekker: Icopal Tak l Gasspeis: Ildsjelen l Innredninger: LUN Furniture l Minikjøkken: HTH l Hyller, reoler, garderobeskap: Scandinavian Storage Group l Skilt og tavler: Kraftex l Branntetting: Firesafe l Branngardin: Jet Bramo l Elektro: Powertech Elektro l SD-anlegg: Powertech Engineering l Storkjøkken, fryse- og kjølerom: Metos l Ventilasjon og støvsugeranlegg: Oras l Heiser: Kone l Fasade- og takvask: Noracon l Murer: Stryken & Gudbrandsen l Vanntett betong: Ing. B. Habberstad l Gulvsliping: Betotec l Støvbinding: Hunvik & Co l Geoenergianlegg: Petek l Sedumtak: Vital Vekst l Sportsgulv: Egas Sport l Gardiner: Notto Tekstil & Solskjerming l Plater teknisk takoppbygging: Ivarsson l Blikkenslager: Arth. Norderhaugs Eftf. l Taktil merking: Safe Deck Norge l Fuging: Øyan & Schie l Byggrenhold; Ren Service l Kulde-/Varmepumpe: Eptec

– I arkitektkonkurransen fra 2007, som vi vant sammen med Hus Arkitekter, satset vi på en utvikling som kunne deles opp i flere byggetrinn, hvert med forskjellige uttrykk for å skape variasjon i området. De to første byggetrinnene var bygningsmassen til Aibel, som sto ferdige i 2011, sier Jostein Rønsen i Jostein Rønsen Arkitekter.

Fordelt over opptil ni etasjer er Asker Tek på 20.000 kvadratmeter og er dimensjonert for opptil 830 kontorplasser. Det er planlagt sertifisert som et BREEAM-NOR Very Good-prosjekt, og skal oppnå Energiklasse A. Et lavt energiforbruk, med 33 grunnvannsbrønner – de ligger under bunnplaten – går ned til 320 meter, og tar seg av kjøle- og varmebehovet. En rekke andre tiltak, som et vannbesparende system, skal bidra til å gi miljøopptatte leietakere et fremtidsrettet og energi- og kostnadseffektivt kontorbygg.

– Dette trinnet bryter litt med de to første, men vi har allikevel forsøkt å skape noe gjenkjennbart. Snittene i det indre, som gir spillet i volumene, er likt. Kantineområdet ligger i midten. Der kan man se både mot øst, vest og mot nord. Det er åpent, men oppover i etasjene får man en U-form. Kantinen lå i utgangspunktet lenger ned, men ble flyttet opp på grunn av at den største leietakeren, Indra Navia, hadde behov for å få tilpasset og omgjort disse arealene til sin produksjonsetasje, forklarer Rønsen.


Unngikk parkeringssokkel

De to nederste etasjene er parkeringsetasjer. Her ble fasaden trukket ned for at bygget skulle «sitte» litt bedre i terrenget, i stedet for å gi inntrykk av at det står plassert oppå parkeringskjellerne.

– Det samler volumet mer. Utseendemessig blir det bedre, ikke minst fra den andre siden av Askerelva, der bygget er veldig godt eksponert, påpeker Rønsen.

Denne delen av Kraglund kontorpark grenser til en skogkledd ås i vest, skråner ned til Askerelva i øst, og ligger kun et par hundre meter sør for Asker sentrum og jernbanestasjonen. Tomta er trang, bratt og er altså avgrenset av Askerelva og et sterkt trafikkert jernbanespor som går inn i Lieråstunnelen. Det ga adskillige utfordringer når det gjaldt varetransport og leveranser, siden alt måtte fraktes inn på baksiden i den forholdsvis trange Hagaløkkveien.

– Grunnet dårlige grunnforhold, og med varierende dybde til fjell, måtte vi bruke kraftige stålkjernepeler. Som en jordskjelvsikring i horisontalplanet, er bygget forankret til fjell med 37 stag på 12-15 meters lengde i bakkant mot åsen i vest. De to nederste etasjene med tilstøtende kjeller og avstivning er plasstøpte konstruksjoner, mens resten av bygget har prefabrikkerte konstruksjoner i betong, sier Skanskas prosjektleder, Stein Johnsen.


Digitalisert armering

Skanska har digitalisering på byggeplass som et satsningsområde. På Asker Tek opererte Skanska og RIB´en Rambøll Norge med digitale 3D-modeller. Ved at modellene var delt opp i produksjonsetapper, ga det prosjekterings- og produksjonsteamene kontroll på nøyaktig hvor mye armering hver etappe trengte. Når stålet ankom byggeplassen i Asker kunne jernbinderne konsultere via en fargekodet og oppdatert modell i BIM-kiosken eller på nettbrettet. I alt 470 tonn med armering ble prosjektert, produsert og lagt uten de tradisjonsrike 2D-tegningene. Asker Tek var således Norges første prosjekt med tegningsløs armering.

De valgte vinduene i prosjektet ble fraktet opp til RVT i Brumunddal og satt inn i klimaveggene som ble produsert. Klimaveggene med innsatte vinduer ble så fraktet til Asker og montert på plass. Her ble det spart mye tid; i løpet av seks uker var det oppnådd tett bygg.

Forgjengerprosjektet Aibel hadde en glatt fasade, denne fasaden er mer intrikat utformet. Den er fasettert i to liv, og gir et dybdespill når man betrakter fasadene opp-
over fra bakkenivå. Mens de to første byggetrinnene har lyse fasader, men med mørke fasader vendt inn mot det indre gårdsrommet, er fargevalget her motsatt. Fasadene inn mot gårdsrommet er hvite og bidrar til å reflektere dagslys inn i arealene.

Tillit og relasjoner

Byggherreselskapet Hagaløkkveien 26 AS er opprettet og eiet av Ferd Eiendom. Skanska gjennomførte regulerings- og utviklingsarbeidet, samt var totalentreprenør i første og andre byggetrinn. Det gir mye verdifull erfaringsoverføring å ta vare på. Derfor ble Gunnar Irby fra Skanska Eiendomsutvikling innleid som prosjektleder for Hagaløkkveien 26 AS. Han har vært bindeleddet mellom Ferd Eiendom, leietakere og totalentreprenør Skanska.

– Vi kjente området, tomta og grunnforholdene og ikke minst byggherre. Så det er en fjær i hatten for oss at de valgte Skanska også til å ta seg av sin prosjektledelse, bekrefter Johnsen.

En viktig oppgave for Irby er å kunne fange opp behovet til leietakerne Indra Navia, Mylan, Sub4Sea og andre kommende leietakere. Og, ikke minst, sørge for at deres ønsker blir gjennomført.

– Måten vi har løst det på er å ha en tett dialog med byggherre, Skanska og de som skal flytte inn. Dette er det tredje prosjektet vi gjør for Ferd Eiendom med denne modellen. Men det er allikevel spesielt at jeg, som jobber i Skanska, har fullt mandat til å alle beslutninger i et prosjekt som Ferd eier. Det er en tillit vi har forvaltet med ydmykhet. Det har medført at prosjektet har vært svært beslutningsdyktig både når det gjelder løsninger og kostnader, avslutter Irby.