Asker sa ja til Røkkes byggeplaner

Kjell Inge Røkkes storslåtte byggeplaner på Konglungen i Asker ble onsdag velsignet av et flertall på sju mot to i bygningsrådet.

De opprinnelige planene er noe justert, men i all hovedsak fikk finansmannen det som han ville. De to representantene som i siste omgang stemte mot var fra SV og Askers Grønne Venner. Behandlingen av saken tok rundt to timer, men foregikk i rolige og saklige former. Like rolig var det ikke på de to gruppemøtene mellom de samarbeidende partiene Høyre, Kristelig Folkeparti og Askers Grønne Venner. Plenumsforhandlingene måtte to ganger avbrytes for at partiene kunne holde gruppemøtene. Det endelige utfallet ga imidlertid en sterkere oppslutning om byggeplanene enn hva som var ventet på forhånd. Kan starte Fagsjef Tor Arne Midtbøe i Asker kommune sier at vedtaket kan påklages av naboer eller av andre utenforstående parter. I bygningsrådet er imidlertid saken endelig avgjort. En klage fra naboene vil bli behandlet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, mens en klage fra for eksempel Fylkesmannens miljøvernavdeling vil bli behandlet av Fylkesmannen i Buskerud. Miljøvernavdelingen i Akershus og fylkesadministrasjonen for øvrig har vært skeptisk til byggeplanene fordi de omfatter strandsonen. Midtbøe bekrefter også at det var Røkke som for et par uker siden kjøpte den ene av de to eiendommene han trenger for å realisere sitt store byggeprosjekt. Dermed kan han starte byggingen når han selv ønsker, men skulle noen påklage vedtaket, skjer det på eget ansvar, sier Midtbø. Storslått Som vanlig når Kjell Inge Røkke bygger er det ikke småhus det dreier seg om. Totalt blir huset på 750 kvadratmeter i glass og tre. Det skal ligge nesten i sjøkanten og er tegnet slik at det ikke skal virke dominerende i terrenget. Huset er langstrakt. Under en del av huset skal det være parkeringsplass for 14 biler. Det skal i tillegg være plass til en tennisbane og et svømmebasseng. I sjøkanten skal Røkke ha tre brygger. Det er de store inngrepene i strandsonen som blant andre Fylkesmannen i Oslo og Akershus har advart mot. Han ønsket en helhetlig reguleringsplan for hele området før byggetillatelse ble gitt. Det er Asker kommunes administrasjon som har vært Røkkes beste støttespillere. Kanskje har de sett noen fordeler med en ny skattyter i kommunen.