Ask jernbanebru prøvebelastes 23.januar

Den skadde jernbanebrua ved Ask på Randsfjordbanen skal prøvebelastes med et lokomotiv torsdag

Dersom dette blir vellykket, kommer togtrafikken i gang igjen på Randsfjordbanen etter dette, melder Jernbaneverket. Randsfjordbanen har vært stengt ved Ask etter at en trailer ødela brukonstruksjonen 16.januar. Skadene på brua viste seg å være meget omfattende fordi et bærende brukar ble ødelagt da det ble rammet trailerens stålcontainer. Skadene på brua førte til at ingen tog kunne passere den. Alle Bergenstogene har derfor kjørt over Roa og Gjøvikbanen inntil jernbanebrua ved Ask,(Bru over Sogna), er reparert. Dersom prøvebelastningen torsdag 23/1 gir klarsignal til å bruke brua, vil den den første tiden bare tillate passering av tog i sakte fart. Først når alle ubedringsarbeider er fullført, vil normal toghastighet bli gjenopptatt over brua. Godstogene vil inntil videre fortsatt måtte kjøre via Gjøvikbanen.