Asfaltsprekkene på E6 skal lege seg selv

De mange sprekkene i asfalten på E6 gjennom Gudbrandsdalen er et vinterfenomen. Sprekkene vil lege seg selv i varmen, hevder vegvesenet i følge Gudbrandsdølen Dagningen.

- Når varmen kommer vil sprekkene bli borte, sier produksjonssjef Jon Rømoen ved Statens vegvesen Oppland. - Jeg forstår godt at trafikantene irriterer seg over alle sprekkene som har oppstått i vegbanen på E6 i Gudbrandsdalen. Trøsten er at sprekkdannelsen vil lege seg selv når varmen kommer. De tversgående sprekkene vil irritere de vegfarende i en og en halv måned framover. Så vil sprekkene trekke seg sammen, og blir til liten eller ingen sjenanse for bilister og andre vegfarende på E6, sier Rømoen. Problemet som har oppstått skyldes at dekket rett og slett krymper i kulda, spesielt på de strekninger der vegvesenet har blandet inn sement i bærelagsgrusen. - Dette er gjort for å sikre bæreevnen på vegstrekningen i teleløsningen, sier Rømoen. Han har ikke oppdaget dette på E6 i Gudbrandsdalen tidligere, men samme problem oppsto på E6 mellom Mjøsbrua og Hamar for noen år tilbake. - I Hedmark ble sprekkproblemet forsterket i og med at det ble pøset på med salt vinterstid. Saltet gjorde at sprekkene ble større. Etter det jeg kan forstå har salting lite med sprekkdannelsen gjennom Gudbrandsdalen å gjøre. Det har vært lite salting på E6 i Sør-Gudbrandsdalen i vinter, sier Rømoen.