– Asfaltproduksjonen bedre enn for forventet

Asfaltproduksjonen for 2021 ender på nesten sju millioner tonn. – Totalvolumet ble bedre enn forventet, kommenterer Arne Aakre, avdelingsleder vei og jernbane i EBA.