Asfalt gjenvinnes

Hele 95 prosent av all asfalt som freses eller graves opp blir gjenvunnet, skriver Kontrollordningen for Asfaltgjenvinning (KFA) i årsrapporten for 2001.

Gjenvinningsgraden på 95 prosent er overraskende, men en kan forvente årsvariasjoner i takt med ulike behov og bevilgninger. På den annen side er erfaringene med bruk av returasfalt ganske entydig positive så vel kvalitetsmessig som prismessig, så derfor er det ingen grunn til at dette gode resultatet ikke skal fortsette de kommende år, melder KFA. Kontrollordningen ble iverksatt første januar i fjor og styres av Norsk Asfaltforening på vegne av den norske asfaltbransjen og er en frivillig bransjeorganisasjon. Asfaltteknisk Institutt har gjennomført det praktiske arbeidet etter oppdrag fra foreningen. For fjoråret ble det mottatt 386030 tonn returasfalt fordelt på 135 mellomlagre. Samme tid ble det anvendt 496180 tonn returasfalt. Ved utgangen av året ble det registrert 859160 tonn returasfalt ved mellomlagre.