Modellen "Skarven" fra Selbuhus.

Asbjørn Løksa ny daglig leder i Selbuhus

Asbjørn Løksa er ansatt som ny daglig leder i Selbuhus, og har klare ambisjoner for husprodusenten.

- Vi skal nå yngre målgrupper og være aktuelle for flere huskjøpere enn i dag.  Nå bryter vi gamle barrierer, sier Løksa.

Selbuhus-konsernet er over 90 år, og har bygd modulhus i snart 60 år. Selskapet drives nå av tredjegenerasjons eier, og er et selskap med  mye erfaring. Frem til nå har de vært en tydelig aktør på tradisjonelle hus. Hus med saltak og klassisk utseende har vært en merkevare for bedriften.

- Dette har tjent huskundene godt i mange år, men i det siste er det blitt større etterspørsel etter variasjon og fleksibilitet. Dette har vi tatt tak i. Med den nye huskatalogen som lanseres under "Gjør din bolig bedre" i Trondheim i midten av november, presenterer vi intet mindre enn 4 nye og moderne hustyper, sier han.

Ny arkitekt
Monica Marstad ble nylig ansatt som arkitekt, og tar med seg et moderne tilsnitt til Selbuhus. 

- Dette er noe som kommer godt til uttrykk i de nye husmodellene. Vi tar med oss et nytt tankesett og i tillegg til de fire spenstige husmodellene som lanseres, vil Monica tegne flere nye hus hvert eneste år fremover. Det er viktig å holde seg relevant for målgruppene, derfor må vi holde trykk på dette fremover. Vi har også meget spennende planer opp i mot proffmarked, sier Løksa.

Satser på fleksibilitet
I tillegg til ny leder, arkitekt og nye husmodeller kan også Selbuhus skilte med andre omgjøringer.

- Mange har nok et inntrykk av at modulhus ikke er fleksible, at man må ta de som de er, eller finne noe annet. Slik er det ikke i Selbu. Det at Selbuhus nå gjør endel endringer åpner opp for mye mer fleksibilitet enn før. Du får det rett og slett som du vil, sier Løksa.