Terje Gaarden fra Vikaune fabrikker/ ASAK Miljøstein (f.v.), Ellen H. Schumann ASAK Miljøstein og forskerne Edvard Sivertsen fra SINTEF og Tone Muthanna fra NTNU. Foto: Unni Skoglund

Asak Miljøstein åpner nytt forskningsfelt i Malvik

I Malvik utenfor Trondheim prøver forskere å løse utfordringene med hyppigere og kraftigere nedbør.

Med et klima i endring og fortetting i byene har det blitt en stadig større utfordring med at regnet ikke har noe sted å gjøre av seg, med oversvømmelser som resultat. På Vikaune fabrikker, som er produksjonsavdeling for Asak Miljøstein i Midt-Norge, jobber forskere og næringsliv sammen for å løse denne utfordringen. De ser på hvordan gjennomtrengelige dekker med belegningsstein klarer å drenere bort overvann.

– Tradisjonelt har man fanget opp regnvann i byer og tettsteder via sluk og rørsystemer under bakken. Men rørsystemene er nå utdatert og har ikke kapasitet til å ta unna stadig større mengder vann, slik som styrtregn. En oppgradering av rørene er alt for kostbart, derfor ser man etter andre løsninger. I Norge prøver vi nå å finne løsninger som gjør at overvannet kan håndteres åpent og lokalt, sier Tone Muthanna, professor ved Institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU i en pressemelding.

Testanlegget i Malvik er bygd i tilknytning til et helt nytt produksjonsanlegg hos Vikaune Fabrikker som åpner i august. Prosjektet består av seks felt på mellom 80 og 100 kvadratmeter, med ulik bærelagsstruktur og ulike typer drensstein fra Asak Miljøstein. Testfeltene vil være en integrert del av området og vil få en naturlig belasting, blant annet med tungtransport som kjører ut og inn av fabrikkområdet.

– Det unike her at vi omsider får et fullskala anlegg for forskningen, sier Muthanna.

Med mye vått og kaldt vær regnes Trøndelag som perfekt for å teste ut hvordan og hvor mye av vannet som renner bort når det faller på drenstein. Det er fuger eller åpninger mellom steinene som leder overflatevannet ned til underliggende lag. Forskningsprosjektet vil måle den drenerende effekten over tid, og hvordan forurensning og bruk virker inn. Forskerne skal se på hvordan dekket drenerer i forhold til frost og snømengder, i tillegg til heftig regn.

– Klimaendringene gjør at drenerende dekker blir mer og mer etterspurt, både til bruk på parkeringsplasser, torg og bygater. Det er essensielt å løse utfordringen med overvann i urbane strøk, og drenstein kan være en viktig del av løsningen. Vi jobber også med å finne metoder for å vedlikeholde den drenerende effekten, slik at vanngjennomstrømningen gjennom dekket kan opprettholdes, sier Edvard Sivertsen, seniorforsker på SINTEF.

Forskningsprosjektet Drensstein eies og ledes av Vikaune Fabrikker (Asak Miljøstein) med Nordland Betong, Asak AS, Lintho Steinmiljø, Storm Aqua, SINTEF og NTNU som partnere. Prosjektet har støtte fra Forskningsrådet.

Et av målene med prosjektet er å finne metoder for å vedlikeholde den drenerende effekten over tid. Forskerne Edvard Sivertsen fra SINTEF og Tone Muthanna fra NTNU var til stede da Terje Gaarden fra Vikaune fabrikker/ ASAK Miljøstein åpnet det fullskala forskningsfeltet. Foto: Unni Skoglund