Åsaheimen

Foto: Skanska Survey
NordicOffice

NordicOffice

Skanskalogo

Skanskalogo

HRP

HRP

Nlogo

Nlogo

Bravidalogo

Bravidalogo

Oneco

Oneco

Giertsentunnel

Giertsentunnel

TelecomBergen

TelecomBergen

Splitkonlogo

Splitkonlogo

Ucologo

Ucologo

Norrønalogo

Norrønalogo

Optimeralogo

Optimeralogo

På en høyde sentralt i Åsane har Skanska Norge ført opp et sykehjem med 100 beboerrom, store fellesareal og uteområder.

Fakta

Sted: Åsane

Prosjekttype: Nybygg, sykehjem

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 372,5 millioner kroner

Bruttoareal: 10.200 kvadratmeter

Byggherre: Etat for utbygging, Bergen kommune

Totalentreprenør: Skanska Norge

Totalteknisk underentreprenør: Bravida

Arkitekt: Nordic – Office of Architecture

Landskapsarkitekt: Norconsult

Rådgivere: RIB, RIA, RIBr, RIVA, RIVeg, ITB: Cowi l RIV, RIE og RIØkologi: Asplan Viak l RIG: Multiconsult l BREEAM, Byfy, RIEnergi: Skanska Teknikk l SHA-koordinator og byggeleder: HR Prosjekt

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Vassbakk & Stol l Anleggsgartner: Tommys Hage og Anlegg l Betongarbeid: Skanska Norge l Betongelementer: Nobi Voss l Betonggulv: Betonggulv Ytterveggselementer: Optimera l Vannsikring gangtunnel: W Giertsen Tunnel l Stålleverandør: Alsaker Stål l Metallarbeider: Rekkverkspesialisten l Massivtre: Splitkon l Taktekking: Fløysand Tak l Alu fasade inkl blikk: J Johnsen & Sønner l Alu/glass fasade: Kebo Glass l Solavskjerming: Vental l Himlingsarbeid og systemvegger: Innomhus l Maler og gulvlegger: RSV Maling & Gulv l Baderomskabiner: Parmarine l Energibrønner: Vestnorsk Brunnboring l Solceller: OneCo l Heis: Scan Heis l Pasientheiser: K J Brusdal l Pasientsignal: Tele-com Bergen Branntetting: Damsgård Brannsikring l Branngardiner og porter: NPV l Lås og beslag: Låssenteret l Porter: Norsk Portservice Vest l Bosssuganlegg: Envac l Skilt og foliering: Focusneo l Storkjøkken: Norrøna l Kjølerom: Fresvik l Tårnkran, leieutstyr: UCO l Selvreisende kran: Kranproffen l Bygg- og brakkevask: Coor Service Management

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Byggherre er Etat for utbygging i Bergen kommune. Sykehjemmet er tegnet av Nordic – Office of Architecture og ført opp i en samspillsentreprise med åpen bok. Bravida har vært totalteknisk underentreprenør. Bygget har fire etasjer og samlet areal er på 10.200 kvadratmeter. Entreprisekostnaden er på 372,5 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggestart var i oktober 2020 og bygget stod ferdig i november i år. Bygget vil bli sertifisert i klasse Breeam Excellent.

Godt samarbeid

Prosjektleder Even Sandtorv Hansen i Skanska Norge forteller at byggingen gikk bra.

– Vi hadde noen mindre utfordringer som vi løste underveis. Samarbeidet med byggherren har vært godt, sier Hansen.

Han sier BIM (digital tvilling) ble brukt både under prosjektering og utførelse. Lean ble praktisert som del av VDC (Virtual Design and Construction).

Ti avdelinger

Sykehjemmet har ti avdelinger med ti beboere i hver avdeling. To og to avdelinger vil samarbeide. De kommende to til tre årene vil sykehjemmet overta korttids beboere fra Midtbygda sjukeheim, som ligger nær Åsaheimen og er forbundet med en tunnel. Etter at dette sykehjemmet er revet og et nytt er bygd, flytter beboerne inn i det. Da skal Åsaheimen ta imot langtids beboere. Det er lagt til rette for at Åsaheimen får avdelinger for demente beboere.

Sykehjemmet har egne rom for lege, tannlege, frisør og forpleie, samt flere aktivitetsrom. Det er cirka 130 årsverk ved sykehjemmet.

Korte avstander

Seniorarkitekt Ingvild Hermstad i Nordic – Office of Architecture forteller at Åsaheimen sykehjem består av fire volumer som forbindes i et sentralbygg, hjertesonen.

– Hvert volum inneholder en bogruppe med ti beboere per etasje. Hver bogruppe er utformet med tanke på optimale sol- og utsiktsforhold. Denne kompakte løsningen og bevisste plasseringen av volumer skaper gode og skjermede uterom med forskjellig funksjon og svarer på sykehjemmets behov for korte avstander. Ved å gi volumene ulike høyder dannes et anlegg som trapper seg ned i samsvar med landskapet.

Ambisjonen er at Åsaheimen sykehjem i fjernvirkning skal fremstå som flere hus som på en uanstrengt måte stiger og trapper seg ned med terrenget. Ulik fargesetting av volumene forsterker denne virkningen og bidrar til at det nye sykehjemmet glir inn som en naturlig del av omgivelsene, sier Hermstad.

Hjertesonen er byggets midtpunkt, der beboere kan møtes på tvers av bogrupper. Hjertesonen vil også være rommet man passerer på vei inn og ut av bogruppene, og stedet hvor hovedtrapp og heis ligger. Dette gir korte avstander mellom bogruppene og sikrer effektiv drift av sykehjemmet, men skaper også verdifullt vrimleareal. Her vil det være store vindusflater som gir lysinnslipp og utsyn mot hage i sør og adkomsttorg i nord.

– Planløsningen er forskjellig i hver bogruppe, for å tilpasse seg de ulike lys- og utsiktsforholdene. Prinsippet er likevel det samme i alle avdelingene: Hver bogruppe består av ti beboerrom og ett felles oppholdsrom, som sammen omkranser en indre kjerne. Selv om det er lagt vekt på arealeffektivitet, er det sørget for nødvendig romslighet i bogruppene. Rommene er designet for hensiktsmessig møblering og for å tilfredsstille behovet til både beboere, personale og besøkende. Det er lagt vekt på å skape en hjemlig atmosfære hvor oppholdsrommet er plassert i nærheten av inngangen. I hver bogruppe er det lagt opp til gode rundvandringer omkring de indre kjernene. Det legges inn stoppesteder og sittegrupper i korridorene, for å skape hyggelige rammer for beboerne, sier Hermstad.

Hun sier fasadene er gitt et vennlig uttrykk, ved bruk av en metallkledning med en profilering som skaper spenning og struktur. Vedlikeholdsbehovet skal være lavt. For å fremheve at dette er et massivtrehus er det valgt å ha partier med trekledning i fasaden. Det benyttes også elementer av tre i tilknytning til utvendige himlinger og ved inngangspartier. Profileringen i fasaden og variasjonen i vindusplasseringen skal gi bygningsmassen et lett og lekent preg.

– I interiøret er det lagt vekt på naturlige materialer. I oppholdssoner og representative arealer vil det være fokus på treverk i kombinasjon med betong og glass. Massivtrekonstruksjonen eksponeres i fellesområdene i hver bogruppe og brukes aktivt for å skape intuitive kommunikasjonsveier. I tillegg eksponeres massivtreet inne i hvert beboerrom. Fargesetting er utviklet med en intensjon om at farger og kunst skal danne en helhet i anlegget. En fargerik kunsttapet med motiver fra naturen danner utgangspunkt for byggets fargepalett. Det er brukt friske og varme farger som fungerer godt sammen med treverket. Hver beboeravdeling får sin egen identitet styrket gjennom ulike nyanser i fargepaletten. Farger funger samtidig som orienterende elementer, sier Hermstad.

Massivtre

Åsaheimen ligger på Blokkhaugen rett vest for Åsane Senter og E39. Tomten har fjellgrunn og det er sprengt ut cirka 40.000 kubikkmeter faste masser. Det er tatt vare på mest mulig av furuskogen på tomten.

Sykehjemmet består av et midtbygg, kalt hjertesonen, og fire fløyer som ligger mot sør, vest, nord og øst (som et kors). Kjeller er støpt vanntett. Bærende konstruksjon er i massivtre, supplert med plasstøpt betong og prefabrikkerte veggelement av betong. Etasjeskillere er i hovedsak av massivtre, men også noe plattendekker. Taket har fall på fire grader, er isolert og tekket med asfaltbelegg. Fasadene er kledd med plater av mørk eloksert aluminium. Ved hovedinngangen, i hjertesonen og i oppholdsrom er det glassfasader.

Det er vinylbelegg med oppbrett mot vegg i avdelingene. I hjertesonen er det heltre parkett. Innervegger er faste og er malte eller består av stål og gips, synlig massivtre eller frilagt betong. Det er spilehimlinger i oppholdsrom og i hjertesonen og fast massivtrehimling på beboerrom og systemhimling ellers i bygget. Det har gått med 3.200 kubikkmeter ferdigbetong og 1.823 kubikkmeter massivtre i konstruksjonen.

Materialvalg på fasade er gjort ut fra et ønske om enkelt vedlikehold og lang levetid. Det er god atkomst for service og vedlikehold i og på bygget. Det er blant annet festepunkter for sikkert arbeid på tak og mulighet for å kjøre rundt hele bygget. Inntil nye Midtbygda sjukeheim er ferdig om et par år ligger hovedinngangen til Åsaheimen på nordsiden av hjertesonen. Senere vil hovedinngangen til begge sykehjemmene ligge i nye Midtbygda sjukeheim.

Miljø og bærekraft

Sykehjemmet har universell tilgjengelighet. Det er tre pause-/hvilerom i bygget og et gjesterom i underetasjen. Teknisk rom ligger også i underetasjen. Miljø og bærekraft har vært meget viktig i prosjektet. Derfor skal bygget Breeam-sertifiseres som Excellent, energi produseres i solcelleanlegg og borehull og så mye som mulig av naturen rundt bygget er tatt vare på. Trestubber står igjen for å gi næring til insekter. I skogen rundt bygget skal det settes opp fuglekasser.

Lyddempende tiltak

Det er lagt gips på massivtrevegger og plater over systemhimlinger for å dempe lyd. Massivtredekker har påstøp for å dempe trinnlyd. Gulvbelegg har lydfuger. På beboerrom med eksponert massivtrehimlimng kommer det tunge gardiner. Det skal foretas nye lydmålinger etter møblering.

Ved Midtbygda sjukeheim er det bygget et søppelhus med sortering i tre fraksjoner; restavfall, plast og papir. Avfallet suges ned i containere. I Åsaheimen er det sjakter for nedkast av sengetøy til et tøyrom der bil fra vaskeri henter det som skal vaskes. Beboernes tøy vaskes på sykehjemmet.

Sykehjemmet er fullsprinklet. I tillegg er det brannslanger i bygget og inergen slukkeanlegg i hovedtavlerom. Hver etasje er delt i tre brannseksjoner.

Sykehjemmet har tre store uteområder. Mot vest ligger det en frukthage der det skal settes opp et drivhus. Mot nordvest ligger det en naturhage. Her skal det anlegges en 100 meters snøsmeltebane. På en takterrasse er det plantefelt, skjermende vegger og sedumfelt.

I dag er det kun ti biloppstillingsplasser ved sykehjemmet. Det skal bygges et felles parkeringsanlegg for begge sykehjemmene, både for ansatte og pårørende. Fra sykehjemmet er det sikt utover Åsane mot vest, sør og øst og delvis mot nord.

Solceller og borehull

Åsaheimen er prosjektert og ført opp etter Tek17. Oppvarming skjer mad gulvvarme på bad og radiatorer ellers i bygget. Solceller på taket på to fløyer tar grunnlasten av byggets energiforbruk. Solcelleanlegget er på cirka 1.500 kvadratmeter og produserer 147.000 kWh per år. Resten av energien kommer fra en varmepumpe mot 21 borehull som er 250 meter dype. Kjøling skjer via ventilasjon og bruker energi fra varmepumpen. Sykehjemmet er i energiklasse A og har beregnet energibruk på 86 kWh per kvadratmeter per år. Bygget har balansert ventilasjon med varmegjenvinning og fire ventilasjonsaggregat.

Da byggeaktiviteten var på topp var 155 personer med. Åsaheimen er ført opp uten fraværsskader.


Flere prosjekter