AS Anlegg blir Reinertsen Anlegg AS

Fra 1. januar 2003 har Trondheims-entreprenøren AS Anlegg endret navn til Reinertsen Anlegg AS.

- Ovenfor markedet kommuniserer Reinertsen at vi ønsker å bidra til verdiskaping i prosjektgjennomføringen. Like tydelig som vi kommuniserer våre gjennomføringsmodeller, ønsker vi også å presentere oss under et felles navn ovenfor markedet. Et sentralt synspunkt som vi markedsfører, er at et nært og forpliktende samarbeid mellom prosjektering og produksjon gir økt effektivitet og trygghet for at kostnader og fremdrift holdes innenfor avtalte rammer. Dette krever at både prosjektering og produksjon har eierskap til prosjektene som gjennomføres i fellesskap. Et felles navn er med å bidra til økt intern identitet. For å oppnå maksimal effekt av vår finansielle kapasitet er vi organisert som et konsern med Reinertsen AS som morselskap. Dette er nødvendig for å tilfredsstille de finansielle krav som stilles i forbindelse med større prosjekter. Med bakgrunn i momentene ovenfor har eierne og styret besluttet å endre navnet på AS Anlegg til Reinertsen Anlegg as fra 1. januar 2003, heter det i en kunngjøring fra selskapet.