Årvoll flerbrukshall

Arbeidsleder Magnus Christoffer Fjeld Skar (fra venstre), prosjektleder Ivan Skjåvik og anleggsleder Ole Jørgen Fjeld fra HENT.

På Årvoll i Oslo har HENT bygget en ny flerbrukshall som kommer både lokalidretten og skolen til gode.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Idrettsanlegg nybygg

Bruttoareal: 2.450 kvadratmeter

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo

Byggleder og SHA-koordinator i utf.fase: Øyvind Moen

Totalentreprenør: HENT

Kontraktsum eks. mva.: 100 millioner kroner

ARK: AT Plan & Arkitektur

LARK: Sweco

Rådgivere: RIB/RIG/RIBr/RIAku/RIVA/RIByFy/RIE: ÅF
Engineering l RIVeg: Sweco l RIVrør: Engenius l RIVvent: Union-
Consult

Underentreprenører og leverandører: Elektro: Euro Elektro Installasjon l Ventilasjon: Stillesby Ventilasjon Service l Rørlegger: GK Rør l Grunnarbeid: Kaare Mortensen Oslo/Akershus l Stål: Metacon l Forskaling/Armering: Turboconstroi l Heis: Otis l Utleie: Ramirent l Lås og beslag: Certego l Taktekker: Byggpartner l Sedumtak: Bergknapp l Maling og gulvbelegg: Artea l Sportsgulv og -innredning: Egas l Hulltaking og kjerneboring: Mimax l Brannsikring: Firesafe l Mur og flis: Bygg og rehab l Solavskjerming: Nerligruppen l Tømrer: HENT og LP Bygg l Peling: Seabrokers Fundamentering

Årvoll flerbrukshall er bygget til passivhusstandard, er varmet opp med fjernvarme, og fremstår lys og varm med trespiler i furu langs veggene inne i hallen. Disse beskytter også lydabsorbentene i veggen som skal gi god akustikk i den store idrettshallen.

Totalentreprenør HENT har i løpet av litt over ett år ferdigstilt idrettshallen for byggherre Undervisningsbygg, som har beskrevet en rekke kvaliteter i den nye hallen.

– Det er kombielastisk sportsgulv oppvarmet med vannbåren gulvvarme, spilekledning overalt, og hallen er etablert med standard oppmerking for håndball, volleyball, badminton og tennis, forteller prosjektleder Ivan Skjåvik hos HENT.

– Dette er et skånsomt gulv med tanke på belastning og skader; virkelig topp kvalitet, kommenterer prosjektleder Anders Løkke hos byggherre Undervisningsbygg.

Det omtrent 1.900 kvadratmeter store taket er i sin helhet beplantet med sedum, som fordrøyer vann i området.

Van(n)vittige grunnforhold

Den ferdige hallen bidrar til å håndtere overvann, men prosjektet fikk også en solid porsjon av overvannsutfordringer i byggeperioden. Vanskelige grunnforhold og den nærliggende Hovinbekken tvang HENT til å grave dypt i kompetansen for å finne gode løsninger.

Da entreprenøren kom til tomten 1. september 2017, var det en gammel grusbane med ballbinge på plassen. Prosjektleder Ivan Skjåvik kan fortelle at de kom til en helt perfekt byggetomt. Men det var langt ifra gode forhold som møtte dem under bakken.

– Vi traff med en gang på en leirskorpe på seks til syv meter, og under der igjen var det ti meter med gørr ned til fjellet, forteller anleggsleder Ole Jørgen Fjeld.

Grunnen var flytende og ustabil, og for å pele bygget til fjell trengtes 58 stålkjernepeler på mellom 14 og 30 meter. Og prosessen var alt annet enn enkel.

– Da vi boret ned pelene var det vann som fant veien i leirsjiktene og kom ut i Hovinbekken, forteller prosjektleder Ivan Skjåvik.

Målinger skal ha vist minimale mengder forurensing, men leiren er skadelig for fisken i Akerselva, hvor bekken renner ut. Entreprenøren måtte derfor finne ut hvordan de skulle pele bygget til fjell uten at for mye leire fant veien ut i overvannsanlegget.

Mange bekker små

Å endre boresystem for å få returen på slammet opp på plassen i stedet for å blåse vann ned, hjalp litt. Vannet ble pumpet inn i sedimenteringscontainere for å skille ut leirepartiklene, og en vakt ble stasjonert ved Hovindbekken for å stoppe boringen så snart han så spor av sedimenter i vannet.

– Vi brukte vel omtrent dobbelt så mye tid på den pelingen som den tiden vi hadde avsatt, men vi kom i mål til slutt, og den målte tilstanden i bekken da vi var ferdige, var veldig bra, sier Skjåvik.

Prosjektet har jobbet i tett samarbeid med både Plan- og bygnings- og Vann- og avløpsetaten, og prosjektlederen forteller at de har fått mye skryt fra miljøkonsulenten for hvordan de har håndtert utfordringene i grunnen.

Men å ivareta både Akerselva-fisken og fremdriften på prosjektet har ikke vært lett.

– Vi dro på oss en kraftig forsinkelse, så vi styrte ganske hardt med planlegging og koordinering for å få det til å gå opp, forteller Skjåvik.

Hallen står på en støpt plate bestående av 650 kubikkmeter betong, inkludert to vegger og heissjakt, og det var viktig at støpet ble gjennomført før tælen satte inn vinteren 2017.

– Planen var å bli ferdig støpt til jul, og på et tidspunkt så det virkelig mørkt ut, men alle møtte opp og sto på, så vi rakk den siste støpen, sier prosjektlederen.

Kaldt stål, varmt bygg

I tillegg til den støpte betongen, en prefabrikert trapp og hulldekker i etasjeskillet der tribune, møterom, kjøkken og tekniske rom befinner seg, består hallkonstruksjonen av et bæresystem i stål, med seks ståldragere på mellom 25 og 26 meter og en egenvekt på omtrent syv tonn som bærer taket.

– Disse dragerne ble også montert i den historiske vinteren vi hadde, sier Skjåvik tørt.

– Da vi kom tilbake etter jul, var det 20 centimeter med is oppå hele dekket her, supplerer anleggsleder Ole Jørgen Fjeld.

Store mengder snø og kraftig isdannelse skapte forsinkelser som fulgte prosjektet helt frem til påsketider, men da var man, ifølge prosjektlederen, helt ajour igjen. Veggene består av sandwich-lementer fra Lindab, hallen har kompakt tak, og hele konstruksjonen er bygget som passivhus.

Spiller sammen

Det har på det meste vært mellom 50 og 60 mann som har jobbet sammen på prosjektet, men det har ikke vært en eneste skade med fravær på Årvoll flerbrukshall. Hallen har blitt bygget tett på både skole og barnehage i drift, og logistikken på prosjektet har i stor grad vært utformet rundt å skape en trafikksikker byggeplass. Alle kjøretøy har blitt stoppet og fulgt på området, og det er satt store krav til prosjektorganisasjonen til kontroll på rigg- og anleggsområdet.

– Vi har også vært tidlig ute med å sette føringer for samarbeid på prosjektet, både mot byggherre og mot underentreprenørene. Folk skal håndteres med rettferdighet og respekt, og jeg mener det har bidratt positivt til prosjektet. Man er selvfølgelig ikke enige om alt, men vi har gjort mye for å få et godt samarbeid her, sier Ivan Skjåvik.

Prosjektleder Anders Løkke hos byggherre Undervisningsbygg forteller at de er svært godt fornøyde med at flerbrukshallen på Årvoll står ferdig. Gjennom 2019 skal HENT også rehabilitere det gamle gymbygget ved Årvoll skole til klubbhus, som Årvoll IL skal benytte seg av.

– Flerbrukshallen blir et vanvittig flott bygg for nærmiljøet, idrettslaget og byen. Det har vært en etterlengtet hall i mange år, og til å være idrettshall, er det et bygg med høyt nivå, forteller han.