På bildet ser vi fra venstre i første rekke de tre nye lærlingene: Sivert Lien, Jørgen Skar og Sebastian Høiby. Bak fra venstre daglig leder Jo Finborud og Kyrre Jensen fra Opplæringskontoret for Rørfag

Arve Hagen satser på rørlærlinger

Arve Hagen AS har tatt inn tre nye lærlinger, og har nå seks lærlinger, det høyeste antallet noensinne.

– Søsterselskapet Ramsøy AS på Lillehammer har fem, så totalt har vi nå elleve lærlinger kan daglig leder Jo Finborud fortelle.

– De unge gutta vi nå tar inn har vært utplassert hos oss i 1,5 år 1 dag i uka som en del av skolegangen på Ringsaker Videregående skole, som vi har et utmerket samarbeid med. Læretida i rørleggerfaget er to og et halvt år, og gjennomføres i nært samarbeid med Opplæringskontoret for Rørfag. Så disse tre gutta får svennebrevet det året de fyller 20 år, legger han til

Finborud forteller at de hadde et bra år i, 2017 med en sterk vekst og god inntjening, og at de vil trenge mange flinke rørleggere i årene fremover. Totalomsetningen for Arve Hagen AS og Ramsøy AS i 2017 ble 168 millioner kroner, med et resultat før skatt på 19,2 millioner kroner.