Hilde Waage, regiondirektør i EBA Agder. Foto: EBA AgderEBA AgderEBA AgderEBA AgderEBA AgderEBA AgderEBA AgderEBA AgderEBA Agder

Arrangerte HMS-samling i sør

Onsdag arrangerte EBA Agder sitt HMS-forum med hovedfokus på arbeid i høyden.

Samlingen ble arrangert som et halvdagsseminar.

­– Dette er en meget god timing når man ser at Akrim-senteret nettopp har gjennomført tilsyn på 23 byggeplasser ved sjøen, hvorav fem av disse ble stanset umiddelbart på grunn av farlig arbeid i høyden. Vi er svært stolte av at våre medlemmer satser seriøst på HMS-arbeid, og sender 30 av sine verneombud og HMS-ressurser på samlingen, sier Hilde Waage, regiondirektør i EBA Agder i en melding til Byggeindustrien.

– EBA Agders medlemmer utarbeidet i 2017 "Livreddende regler" som dannet grunnlaget for det vi i dag kaller "Fareblind", legger hun til.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no. Byggeindustriens redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette.