– Vi har konkrete klimamål som vi skal nå, og dette blir viktig i alle anbudene vi sender ut, sier Ingrid Hovland adm. dir. i Nye Veier AS.

Arrangerer workshop om utslippskutt i veibygging

Nye Veier og klimastiftelsen ZERO skal sammen arrangere seminar og workshop om utslippskutt fra veibygging. 

På E6, strekningen Arnkvern-Moelv, kunne Veidekke vise til at de med sine løsninger ville oppnå 41 prosent kutt i utslipp fra veibyggingen, og 75 prosent kutt i utslipp fra vedlikehold. Dette var utslagsgivende for at Veidekke vant anbudet, og de er nå i full gang med utbyggingen.

Frem mot 2030 skal utslippene fra veibygging gå ned med 40 prosent i henhold til målene i Nasjonal transportplan (NTP). Et mål som fort kan strammes inn i neste NTP. Å ta i bruk og utvikle lure løsninger som kutter utslippene fra bygging og vedlikehold av vei og anlegg er derfor viktig. Dette blir også stadig viktigere for transportetatene. Nye Veier har utpekt kutt i klimagassutslipp som en av fem punkter anbyderne vurderes på. Det er ikke lenger bare hvem som kan bygge billigst og fortest som teller, kutt i utslipp og nytenkning er vel så avgjørende.

– Vi har konkrete klimamål som vi skal nå, og dette blir viktig i alle anbudene vi sender ut, sier Ingrid Hovland adm. dir. i Nye Veier AS.

Før Veidekke leverte sitt anbud på E6-strekningen Arnkvern - Moelv hadde Nye Veier et mål om 50 prosent kutt i klimagassutslipp fra vedlikehold av vei.

– På bakgrunn av erfaringene fra Arnkvern-Moelv har vi satt oss nye mål for virksomheten. Samarbeidet med entreprenører og produsenter er viktig når vi skal utvikle oss. Nå skal vi kutte med 75 prosent fra all fremtidig vedlikehold, fortsetter hun

– Det er store utslipp fra bygging av infrastruktur, og det er avgjørende at vi får til endringer i anleggssektoren for å lykkes med grønn omstilling. Det er viktig og inspirerende at entreprenørenes evne til klimakutt avgjør milliardkontrakter hos Nye Veier, sier Marius Holm, daglig leder i ZERO.

23. Januar arrangere Nye Veier og ZERO en workshop om hvordan kutte klimagassutslipp fra veibygging, og nå klimamålene i Parisavtalen.

- Vi håper på en god dialog med bransjen om mulige løsninger. Vil du være forberedt i konkurransen i kommende anbud er dette et lurt sted å være, sier Ingrid Hovland

Arrangementet finner sted 23. januar på Stratos på Yongstorget.